وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: کتاب پسری که دور دنیا را رکاب زد

پسری که دور دنیا را رکاب زد

دور دنیا در سه جلد

مجموعه‌ی سه‌جلدی پسری که دور دنیا را رکاب زد ترکیبی است از روایتی جذاب درباره‌ی نوجوانی کنجکاو و داده‌های مستند از سرزمین‌های مختلف. نویسنده‌ی این کتاب، خود یک ماجراجوی واقعی است. او دور دنیا را با دوچرخه رکاب زده است، تمام سرزمین هند را پیاده‌روی کرده است و اقیانوس اطلس را پارو زده است. خواندن کتابِ چنین نویسنده‌ای جذّابیت‌های خاص خودش را دارد.

پسری که دور دنیا را رکاب زد

دور دنیا در سه جلد

مجموعه‌ی سه‌جلدی پسری که دور دنیا را رکاب زد ترکیبی است از روایتی جذاب درباره‌ی نوجوانی کنجکاو و داده‌های مستند از سرزمین‌های مختلف. نویسنده‌ی این کتاب، خود یک ماجراجوی واقعی است. او دور دنیا را با دوچرخه رکاب زده است، تمام سرزمین هند را پیاده‌روی کرده است و اقیانوس اطلس را پارو زده است. خواندن کتابِ چنین نویسنده‌ای جذّابیت‌های خاص خودش را دارد.