سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: کتاب هزارتوی سعودی

هزارتوی سعودی، عربستان سعودی

عربستان سعودی، در کشاکش تندروی مذهبی و تجددخواهی

خبرهای حاکی از تغییرات و اصلاحات بزرگ در عربستان سعودی چندسالی است که از قسمت‌های ثابت اخبار در این کشور شده است. کشوری که دیرزمانی مهد محافظه‌کاری مذهبی بوده است و زیر فرمان فرقه‌ی سخت‌گیر وهابی اداره شده است. در عربستان چه اتفاقی افتاد که ولیعهد جوان آن دست به چنین تغییرات بزرگی زد؟ برای دانستن این سوال باید به دهه‌های گذشته سفر کرد. به تاسیس عربستان به دست فرزندان سعود، به افزایش محافظه‌کاری مذهبی ناشی از تاثیر روانی قیام جهیمان العتیبی و انقلاب اسلامی ایران، به کاهش رشد اقتصادی کشور و وقوع بهار عربی. این سفر را با کتاب هزارتوی سعودی، کتابی از کارن الیوت هاوس، برنده پولیتزر که سال‌ها درباره عربستان تحقیق کرده، می‌توان انجام داد. کتابی که سال 2012 نوشته شده و کیسینجر و برژینسکی خواندن آن را توصیه کرده‌اند.

هزارتوی سعودی، عربستان سعودی

عربستان سعودی، در کشاکش تندروی مذهبی و تجددخواهی

خبرهای حاکی از تغییرات و اصلاحات بزرگ در عربستان سعودی چندسالی است که از قسمت‌های ثابت اخبار در این کشور شده است. کشوری که دیرزمانی مهد محافظه‌کاری مذهبی بوده است و زیر فرمان فرقه‌ی سخت‌گیر وهابی اداره شده است. در عربستان چه اتفاقی افتاد که ولیعهد جوان آن دست به چنین تغییرات بزرگی زد؟ برای دانستن این سوال باید به دهه‌های گذشته سفر کرد. به تاسیس عربستان به دست فرزندان سعود، به افزایش محافظه‌کاری مذهبی ناشی از تاثیر روانی قیام جهیمان العتیبی و انقلاب اسلامی ایران، به کاهش رشد اقتصادی کشور و وقوع بهار عربی. این سفر را با کتاب هزارتوی سعودی، کتابی از کارن الیوت هاوس، برنده پولیتزر که سال‌ها درباره عربستان تحقیق کرده، می‌توان انجام داد. کتابی که سال 2012 نوشته شده و کیسینجر و برژینسکی خواندن آن را توصیه کرده‌اند.