وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: کتاب های عباس معروفی

تماما مخصوص

تماما مخصوص

داستان تماما مخصوص روایت زندگی «عباس ایرانی» است، یک دانشجو و روزنامه‌نگار که در دهه 60 و 70

آونگ خاطره های ما

آونگ خاطره های ما

کتاب آونگ خاطره های ما مجموعه‌ای از 3 نمایشنامه به نام‌های آونگ خاطره‌های ما، دلی بای و آهو

سال بلوا

سال بلوا

سال بلوا در سال 1382 در ایران منتشر شد و از آن هنگام تاکنون به چاپ سی وسوم

سمفونی مردگان

چرا «سمفونی مردگان» را می‌خوانیم؟

شهرت این رمان تا جایی است که غالباً عباس معروفی را با «سمفونی مردگان» می‌شناسند، همان‌طور که احمد محمود را با «همسایه‌ها» و هوشنگ گلشیری را با «شازده احتجاب» و غلامحسین ساعدی را با «عزاداران بیل». نویسنده نقد دلیل ماندگاری «سمفونی مردگان» را در پیوند آن با کهن‌الگوها و اسطوره‌های زنده در حافظه جمعی ایرانی می‌داند و اعتقاد دارد دو عنصرِ زمان و راوی؛ و دو چارچوبِ اسطوره و تاریخ؛ یک فضایِ خیالی می‌سازند که روایت را فراتر از خط داستانی‌اش می‌برد.

تماما مخصوص

تماما مخصوص

داستان تماما مخصوص روایت زندگی «عباس ایرانی» است، یک دانشجو و روزنامه‌نگار که در دهه 60 و 70

آونگ خاطره های ما

آونگ خاطره های ما

کتاب آونگ خاطره های ما مجموعه‌ای از 3 نمایشنامه به نام‌های آونگ خاطره‌های ما، دلی بای و آهو

سال بلوا

سال بلوا

سال بلوا در سال 1382 در ایران منتشر شد و از آن هنگام تاکنون به چاپ سی وسوم

سمفونی مردگان

چرا «سمفونی مردگان» را می‌خوانیم؟

شهرت این رمان تا جایی است که غالباً عباس معروفی را با «سمفونی مردگان» می‌شناسند، همان‌طور که احمد محمود را با «همسایه‌ها» و هوشنگ گلشیری را با «شازده احتجاب» و غلامحسین ساعدی را با «عزاداران بیل». نویسنده نقد دلیل ماندگاری «سمفونی مردگان» را در پیوند آن با کهن‌الگوها و اسطوره‌های زنده در حافظه جمعی ایرانی می‌داند و اعتقاد دارد دو عنصرِ زمان و راوی؛ و دو چارچوبِ اسطوره و تاریخ؛ یک فضایِ خیالی می‌سازند که روایت را فراتر از خط داستانی‌اش می‌برد.