برچسب: کتاب نظری

پژوهش ادبیات کودک، یک حوزه‌ی در حال رشد

با توجه به این‌که عمر پژوهش مستمر در حوزه‌ی کتاب کودک در دنیا حدوداً به پنجاه سال می‌رسد، بدیهی است که چندان منابع زیادی چه ایرانی و چه خارجی در دست نباشد. در این میان کتاب‌های تازه‌ای در این حوزه در ایران تالیف و ترجمه می‌شوند. یکی از جدیدترین‌ کتاب‌ها مجموعه‌ی کتاب‌های پژوهشی است که از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ رسیده است. سه جلد از این مجموعه منتشر شده که به شکل تخصصی به ادبیات کودک نگاه کرده‌اند و باعث شده تا به منابع این حوزه اضافه شود. در این گزارش با یک جلد از این مجموعه آشنا می‌شوید و در آینده گفتگو با دکتر مریم جلالی، یکی از مترجمان کتاب ادبیات تطبیقی کودکان را خواهید خواند.

پژوهش ادبیات کودک، یک حوزه‌ی در حال رشد

با توجه به این‌که عمر پژوهش مستمر در حوزه‌ی کتاب کودک در دنیا حدوداً به پنجاه سال می‌رسد، بدیهی است که چندان منابع زیادی چه ایرانی و چه خارجی در دست نباشد. در این میان کتاب‌های تازه‌ای در این حوزه در ایران تالیف و ترجمه می‌شوند. یکی از جدیدترین‌ کتاب‌ها مجموعه‌ی کتاب‌های پژوهشی است که از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ رسیده است. سه جلد از این مجموعه منتشر شده که به شکل تخصصی به ادبیات کودک نگاه کرده‌اند و باعث شده تا به منابع این حوزه اضافه شود. در این گزارش با یک جلد از این مجموعه آشنا می‌شوید و در آینده گفتگو با دکتر مریم جلالی، یکی از مترجمان کتاب ادبیات تطبیقی کودکان را خواهید خواند.