برچسب: کتاب فلسفی برای کودک

هانا آرنت

قدم‌های کوچک کنار فیلسوفان بزرگ

کتاب‌های افلاطون‌های کوچک را انتشارات آلمانی Diaphanes برای کودکان و بزرگ‌سالان کنجکاو و علاقمند به فلسفه طراحی کرده است. در این کتاب‌ها اندیشه‌ها و آرای فیلسوفان با زبانی روان و در قالب داستان برای آموزش تفکر نقادانه روایت شده است. «مرگ سقراط» و «تماشاخانه‌ی کوچک هانا آرنت» روایت متفاوتی در بیان اندیشه‌ی فیلسوف مدنظرشان دارند.

هانا آرنت

قدم‌های کوچک کنار فیلسوفان بزرگ

کتاب‌های افلاطون‌های کوچک را انتشارات آلمانی Diaphanes برای کودکان و بزرگ‌سالان کنجکاو و علاقمند به فلسفه طراحی کرده است. در این کتاب‌ها اندیشه‌ها و آرای فیلسوفان با زبانی روان و در قالب داستان برای آموزش تفکر نقادانه روایت شده است. «مرگ سقراط» و «تماشاخانه‌ی کوچک هانا آرنت» روایت متفاوتی در بیان اندیشه‌ی فیلسوف مدنظرشان دارند.