برچسب: کتاب فروشی

کتابفروشی دایکانیاما

کتابفروشی دایکانیاما؛ یک سرمایه‌گذاری سودده

تا به امروز در مورد کتاب‌ها و نویسندگان، بسیار سخن گفته‌ایم. نقل ماجراهای پشت نوشتن یک کتاب یا زندگی پیش از شهرت نویسندگان پرفروش، هرگز تمام نخواهد شد. اما امروز تصمیم گرفته‌ایم جنبه‌ی دیگری از صنعت چاپ و نشر کتاب را با شما در میان بگذاریم. قرار است که از این به بعد، هر از چند گاهی شما را به تماشای کتابفروشی‌هایی ببریم که نقشی نو در انداخته‌اند. همان‌ها که با جدیدترین دستاوردهای صنعت معماری معاصر هم‌صدا شده‌اند و عاشقان کتاب را به تجربه‌ای جدید مهمان می‌کنند.

اجاره‌ی مغازه کتاب فروشی آمازون

کتاب‌فروشی‌هایی که آمازون، از پس کشتن‌شان برنیامده است!

کتاب‌فروشی‌ها در جهان غرب یک رقیب بسیار عمده دارند: آمازون!
ده سال پیش با قدرت گرفتن تدریجی آمازون و رواج کتاب‌های الکترونیکی، به نظر می‌رسید کار کتاب‌فروش‌ها تمام‌شده است. ده سال بعد اما کتاب‌فروشی‌ها هنوز زنده‌اند و به نظر می‌رسد از پس این دو چالش برآمده‌اند. در این گزارش نویسنده به سراغ کتاب‌فروش‌های مستقل بریتانیا رفته است و از کارشان پرسیده است. به سیاق این روزهای جهان غرب، بیشتر کتاب‌فروش‌های این گزارش از بین زنان و اقلیت‌ها هستند.

کتابفروشی دایکانیاما

کتابفروشی دایکانیاما؛ یک سرمایه‌گذاری سودده

تا به امروز در مورد کتاب‌ها و نویسندگان، بسیار سخن گفته‌ایم. نقل ماجراهای پشت نوشتن یک کتاب یا زندگی پیش از شهرت نویسندگان پرفروش، هرگز تمام نخواهد شد. اما امروز تصمیم گرفته‌ایم جنبه‌ی دیگری از صنعت چاپ و نشر کتاب را با شما در میان بگذاریم. قرار است که از این به بعد، هر از چند گاهی شما را به تماشای کتابفروشی‌هایی ببریم که نقشی نو در انداخته‌اند. همان‌ها که با جدیدترین دستاوردهای صنعت معماری معاصر هم‌صدا شده‌اند و عاشقان کتاب را به تجربه‌ای جدید مهمان می‌کنند.

اجاره‌ی مغازه کتاب فروشی آمازون

کتاب‌فروشی‌هایی که آمازون، از پس کشتن‌شان برنیامده است!

کتاب‌فروشی‌ها در جهان غرب یک رقیب بسیار عمده دارند: آمازون!
ده سال پیش با قدرت گرفتن تدریجی آمازون و رواج کتاب‌های الکترونیکی، به نظر می‌رسید کار کتاب‌فروش‌ها تمام‌شده است. ده سال بعد اما کتاب‌فروشی‌ها هنوز زنده‌اند و به نظر می‌رسد از پس این دو چالش برآمده‌اند. در این گزارش نویسنده به سراغ کتاب‌فروش‌های مستقل بریتانیا رفته است و از کارشان پرسیده است. به سیاق این روزهای جهان غرب، بیشتر کتاب‌فروش‌های این گزارش از بین زنان و اقلیت‌ها هستند.