برچسب: کتاب سود، فرای اهداف

سود فرای اهداف

جمع بین تولید سودآور و ارزش‌های انسانی

کتاب سود، فرای اهداف… را دو متخصص حوزه کسب‌وکار و مدیریت سازمان توماس جانسون و آندریاس برومز بر پایه نگاه انسانی به تولید در سازمان‌ها و شرکت‌ها (با تاکید بر سازمان‌ها و شرکت‌های خودروسازی) نوشته‌اند. این کتاب تلاش دارد روند تولید صنعت و فرآیندهای آن را ورای نگاه مالی ببیند و جالب این‌که دو مثال اصلی مورد بررسی در این کتاب یعنی شرکت تویوتا و شرکت اسکانیا که کتاب اساساً بر پایه بررسی آنها نوشته شده، کاملاً از دو روش متفاوت ولی با درک و نگاه یکسان به تمامی منابع خصوصاً انسان به موضوع می‌نگرند.

سود فرای اهداف

جمع بین تولید سودآور و ارزش‌های انسانی

کتاب سود، فرای اهداف… را دو متخصص حوزه کسب‌وکار و مدیریت سازمان توماس جانسون و آندریاس برومز بر پایه نگاه انسانی به تولید در سازمان‌ها و شرکت‌ها (با تاکید بر سازمان‌ها و شرکت‌های خودروسازی) نوشته‌اند. این کتاب تلاش دارد روند تولید صنعت و فرآیندهای آن را ورای نگاه مالی ببیند و جالب این‌که دو مثال اصلی مورد بررسی در این کتاب یعنی شرکت تویوتا و شرکت اسکانیا که کتاب اساساً بر پایه بررسی آنها نوشته شده، کاملاً از دو روش متفاوت ولی با درک و نگاه یکسان به تمامی منابع خصوصاً انسان به موضوع می‌نگرند.