سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: کتاب راهنمای اسپوتنیک

خانه ام کجاست؟

خانه‌ام کجاست؟

ماجرای اصلی داستان با ورود موجود عجیب‌و‌غریبی به نام اسپوتنیک (در زبان روسی به معنی همراه) آغاز می‌شود، موجودی که همه به‌جز پرز، پسربچه هشت نه ساله‌ی این داستان، او را به شکل سگی دوست‌داشتنی می‌بینند. اسپوتنیک که از طریق ذهن‌خوانی با پرز گفت‌وگو می‌کند، خبر مهمی را به او را می‌دهد: خانه اش، یعنی زمین در حال نابودی است!

خانه ام کجاست؟

خانه‌ام کجاست؟

ماجرای اصلی داستان با ورود موجود عجیب‌و‌غریبی به نام اسپوتنیک (در زبان روسی به معنی همراه) آغاز می‌شود، موجودی که همه به‌جز پرز، پسربچه هشت نه ساله‌ی این داستان، او را به شکل سگی دوست‌داشتنی می‌بینند. اسپوتنیک که از طریق ذهن‌خوانی با پرز گفت‌وگو می‌کند، خبر مهمی را به او را می‌دهد: خانه اش، یعنی زمین در حال نابودی است!