وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: کتاب خوان

کتابهای جوانان

خواندن کتاب‌های سخت خوب است

مقایسه میان داستان‌های جوانان و نوجوانان (Young adult) با رمان‌های بزرگسالان بی‌شباهت‌ به مقایسه داستان‌های عامه‌پسند با رمان‌های ادبی و کلاسیک نیست. در ادبیات نوجوانان و جوانان‌ گستردگی ایده‌ها در چارچوب ژانر صورت می‌پذیرد و به مدد انفجار تکنولوژی برآیند موضوعات دنیای معاصر و حتی آینده‌اند‌، در حالی که در ادبیات بزرگسالان ایده‌ها از درون انسان‌ نشات‌ می‌گیرند و جهان‌شمول‌تر و در عین‌حال عمیق‌تر هستند.‌ اما مشکل اصلی یا پرسش اساسی این است که آیا هیچ‌یک از این دو گروه حق‌ قضاوت دیگری را دارد؟ یادداشت زیر نوشته‌ی دانیکا الیس یکی از جوانان طرفدار پروپاقرص ادبیات جوانان‌ و نوجوانان است که سعی می‌کند برای این‌ پرسش جوابی بیابد.

 

کتابهای جوانان

خواندن کتاب‌های سخت خوب است

مقایسه میان داستان‌های جوانان و نوجوانان (Young adult) با رمان‌های بزرگسالان بی‌شباهت‌ به مقایسه داستان‌های عامه‌پسند با رمان‌های ادبی و کلاسیک نیست. در ادبیات نوجوانان و جوانان‌ گستردگی ایده‌ها در چارچوب ژانر صورت می‌پذیرد و به مدد انفجار تکنولوژی برآیند موضوعات دنیای معاصر و حتی آینده‌اند‌، در حالی که در ادبیات بزرگسالان ایده‌ها از درون انسان‌ نشات‌ می‌گیرند و جهان‌شمول‌تر و در عین‌حال عمیق‌تر هستند.‌ اما مشکل اصلی یا پرسش اساسی این است که آیا هیچ‌یک از این دو گروه حق‌ قضاوت دیگری را دارد؟ یادداشت زیر نوشته‌ی دانیکا الیس یکی از جوانان طرفدار پروپاقرص ادبیات جوانان‌ و نوجوانان است که سعی می‌کند برای این‌ پرسش جوابی بیابد.