برچسب: کتاب خرس ماه

خرس ماه

قدم زدن در هوای عطر تامسون و والنسیا

«خرس ماه» یا خرس سینه سفید، گونه‌ای از خرس‌های آسیایی است که هنوز در بخش‌هایی از ایران وجود دارد. خرسی تیره رنگ که علامتی شبیه به وی انگلیسی یا هلال ماه سفید روی سینه‌اش دارد و متاسفانه در خطر انقراض است. نویسنده با انتخاب هوشیارانه‌ی این گونه، سعی برآگاهی‌رسانی و حفظ محیط زیست و طبیعت ایران داشته است. از سویی توجه خاص به اقلیم جنوب، عقاید و اعتقادات آن‌ها و نگاه بومی و معرفی منطقه، مخاطب را به خوبی با آن حال و هوا آشنا می‌کند.

خرس ماه

قدم زدن در هوای عطر تامسون و والنسیا

«خرس ماه» یا خرس سینه سفید، گونه‌ای از خرس‌های آسیایی است که هنوز در بخش‌هایی از ایران وجود دارد. خرسی تیره رنگ که علامتی شبیه به وی انگلیسی یا هلال ماه سفید روی سینه‌اش دارد و متاسفانه در خطر انقراض است. نویسنده با انتخاب هوشیارانه‌ی این گونه، سعی برآگاهی‌رسانی و حفظ محیط زیست و طبیعت ایران داشته است. از سویی توجه خاص به اقلیم جنوب، عقاید و اعتقادات آن‌ها و نگاه بومی و معرفی منطقه، مخاطب را به خوبی با آن حال و هوا آشنا می‌کند.