سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

 

برچسب: کتاب تعاملی

فرهاد حسن زاده موش

امان از موش هفتم

موش سربه‌هوا داستانی تعاملی درباره‌ی سفر هفت موش است که در کنار روایت اتفاق‌های جذاب سفر، کودکان را با تفاوت‌های فردی آشنا می‌کند و از طریق صفحات هوش و سرگرمی خواننده را بیشتر با داستان و روند پیش‌روی آن درگیر می‌کند.

 

 

فرهاد حسن زاده موش

امان از موش هفتم

موش سربه‌هوا داستانی تعاملی درباره‌ی سفر هفت موش است که در کنار روایت اتفاق‌های جذاب سفر، کودکان را با تفاوت‌های فردی آشنا می‌کند و از طریق صفحات هوش و سرگرمی خواننده را بیشتر با داستان و روند پیش‌روی آن درگیر می‌کند.