برچسب: کتاب بزکلاه به سر

بز کلاه به سر

به چه کار مشغولی؟

خیلی از نام‌های خانوادگی مشهور به شغل افراد برمی‌گردند؛ جولایی، جواهریان، شکرریز، باروتچی و … . انتخاب این اسامی به روزگاری برمی‌گردد که شغلِ افراد، هویت آن‌ها را تشکیل می‌داد. امروزه شغل‌ها دیگر نام را تعیین نمی‌کنند اما همچنان بخش مهمی از هویت ما را تشکیل می‌دهند. هنوز اولین سوالی که در بدو آشنایی از دیگران می‌پرسیم این است: «به چه کار مشغولی؟» چرا که شغل افراد می‌تواند سرنخ‌هایی درباره‌ی ارزش‌ها، علائق و پیشینه‌ی خانوادگی افراد به ما بدهد.

بز کلاه به سر

به چه کار مشغولی؟

خیلی از نام‌های خانوادگی مشهور به شغل افراد برمی‌گردند؛ جولایی، جواهریان، شکرریز، باروتچی و … . انتخاب این اسامی به روزگاری برمی‌گردد که شغلِ افراد، هویت آن‌ها را تشکیل می‌داد. امروزه شغل‌ها دیگر نام را تعیین نمی‌کنند اما همچنان بخش مهمی از هویت ما را تشکیل می‌دهند. هنوز اولین سوالی که در بدو آشنایی از دیگران می‌پرسیم این است: «به چه کار مشغولی؟» چرا که شغل افراد می‌تواند سرنخ‌هایی درباره‌ی ارزش‌ها، علائق و پیشینه‌ی خانوادگی افراد به ما بدهد.