برچسب: کتابخوانی در نوروز

کتاب خواندن در عید نوروز

سراغ کلاسیک‌ها برویم

همیشه کارهای مهم یا بزرگی هستند که از یک روز شنبه‌ای قرار است آغازشان کنیم. تعطیلات طولانی نوروز به یک معنا بزرگترین شنبه سال است. زمانی که قرار است کارهای بزرگی را شروع کنیم و تغییرات بزرگی را آغاز کنیم و کتاب‌های مهمی را بخوانیم. اما واقعا در طول تعطیلات عید چقدر وقت داریم برای خواندن کتاب؟
این نوشته پیشنهاد می‌دهد در ایام نوروز سراغ کلاسیک‌ها برویم٬ آن‌هایی که از خواندن‌شان پشیمان نمی‌شویم چون امتحان‌شان را در طول تاریخ پس داده‌اند.

کتاب خواندن در عید نوروز

سراغ کلاسیک‌ها برویم

همیشه کارهای مهم یا بزرگی هستند که از یک روز شنبه‌ای قرار است آغازشان کنیم. تعطیلات طولانی نوروز به یک معنا بزرگترین شنبه سال است. زمانی که قرار است کارهای بزرگی را شروع کنیم و تغییرات بزرگی را آغاز کنیم و کتاب‌های مهمی را بخوانیم. اما واقعا در طول تعطیلات عید چقدر وقت داریم برای خواندن کتاب؟
این نوشته پیشنهاد می‌دهد در ایام نوروز سراغ کلاسیک‌ها برویم٬ آن‌هایی که از خواندن‌شان پشیمان نمی‌شویم چون امتحان‌شان را در طول تاریخ پس داده‌اند.