برچسب: کتابخوانی در قم

قم مجتمع ناشران

گزارشی از ناشران و فضای کتابخوانی در قم

در میان ناشران شهرستانی، وضعیت ناشران قم متفاوت است. به خاطر وجود حوزه علمیه، سنتی از نشر کتاب از گذشته در این شهر وجود داشته است. شاید جالب باشد بدانید که هم‌اکنون هفتصد ناشر فعال در قم وجود دارند. بعضی از این ناشران به عربی کتاب منتشر می‌کنند و صادرات کتاب هم دارند. در این گزارش علی اصغر محمدزاده اوضاع صنعت نشر و کتاب‌فروشی‌ها و در مجموع فضای کتاب‌خوانی در شهر قم را تشریح کرده است.

قم مجتمع ناشران

گزارشی از ناشران و فضای کتابخوانی در قم

در میان ناشران شهرستانی، وضعیت ناشران قم متفاوت است. به خاطر وجود حوزه علمیه، سنتی از نشر کتاب از گذشته در این شهر وجود داشته است. شاید جالب باشد بدانید که هم‌اکنون هفتصد ناشر فعال در قم وجود دارند. بعضی از این ناشران به عربی کتاب منتشر می‌کنند و صادرات کتاب هم دارند. در این گزارش علی اصغر محمدزاده اوضاع صنعت نشر و کتاب‌فروشی‌ها و در مجموع فضای کتاب‌خوانی در شهر قم را تشریح کرده است.