برچسب: کاوه میرعباسی

sin

سین مثل سودابه

عاشقی بعد از پانزده سال هنوز دیوانه‌وار به دنبال معشوقش است، آن‌قدر که از کارآگاهی می‌خواهد او را

نه داستان سلینجر

بچه‌های بزرگسال داستان‌های سلینجر

«نه داستان» را قبلاً با ترجمه‌ی «دلتنگی‌های نقاش خیابان چهل و هشتم» دیده بودیم. مجموعه‌ای از بهترین داستان‌های جی. دی سلینجر که در ایران به خوبی شناخته شده است. او نویسنده‌ای است که به ظاهر همه چیز را ساده می‌کند. با توصیف‌ها و ستایش‌های ضمنی‌اش از مفاهیم انسانی به قصه‌هایش رنگ و بویی کمابیش رمانتیک می‌دهد و به خصوص آن‌جایی که شخصیت‌های اصلی‌اش کودک یا نوجوان‌اند هرچه بیشتر در ذهن برخی از خوانندگان این تصور و تعبیر را ایجاد می‌کند که با نویسنده‌ای غیرجدی و داستان‌هایی صرفاً سرگرم‌کننده طرف است. این کودکانِ عموماً عجیب و رؤیازده اما اغلب بر لبه‌ی عمیق‌ترین چاه‌های فلسفی ایستاده‌اند.

۱۹۸۴

در جست‌وجوی سعادت از دست رفته

نوزده هشتاد و چهار اورول که در ردّ نظام‌های توتالیتر نوشته شده، پادآرمانشهری ادبی-سیاسی‌ست که در ایران هم مانند سراسر دنیا با ترجمه‌های متعدد مورد استقبال قرار گرفته است. اورولِ هوشمند چنان قلم می‌زند که وجه ادبی متن فدای وجه انتقادی و سیاسی کار نشود و حالا بعد از گذشت حدود ۷۰ سال از انتشار اثر، کاوه میرعباسی به قصد انتقال هرچه بهتر و بیشتر سبک و لحن نویسنده ترجمه‌ی جدیدی از آن را روانه‌ی بازار کرده است.

sin

سین مثل سودابه

عاشقی بعد از پانزده سال هنوز دیوانه‌وار به دنبال معشوقش است، آن‌قدر که از کارآگاهی می‌خواهد او را

نه داستان سلینجر

بچه‌های بزرگسال داستان‌های سلینجر

«نه داستان» را قبلاً با ترجمه‌ی «دلتنگی‌های نقاش خیابان چهل و هشتم» دیده بودیم. مجموعه‌ای از بهترین داستان‌های جی. دی سلینجر که در ایران به خوبی شناخته شده است. او نویسنده‌ای است که به ظاهر همه چیز را ساده می‌کند. با توصیف‌ها و ستایش‌های ضمنی‌اش از مفاهیم انسانی به قصه‌هایش رنگ و بویی کمابیش رمانتیک می‌دهد و به خصوص آن‌جایی که شخصیت‌های اصلی‌اش کودک یا نوجوان‌اند هرچه بیشتر در ذهن برخی از خوانندگان این تصور و تعبیر را ایجاد می‌کند که با نویسنده‌ای غیرجدی و داستان‌هایی صرفاً سرگرم‌کننده طرف است. این کودکانِ عموماً عجیب و رؤیازده اما اغلب بر لبه‌ی عمیق‌ترین چاه‌های فلسفی ایستاده‌اند.

۱۹۸۴

در جست‌وجوی سعادت از دست رفته

نوزده هشتاد و چهار اورول که در ردّ نظام‌های توتالیتر نوشته شده، پادآرمانشهری ادبی-سیاسی‌ست که در ایران هم مانند سراسر دنیا با ترجمه‌های متعدد مورد استقبال قرار گرفته است. اورولِ هوشمند چنان قلم می‌زند که وجه ادبی متن فدای وجه انتقادی و سیاسی کار نشود و حالا بعد از گذشت حدود ۷۰ سال از انتشار اثر، کاوه میرعباسی به قصد انتقال هرچه بهتر و بیشتر سبک و لحن نویسنده ترجمه‌ی جدیدی از آن را روانه‌ی بازار کرده است.