وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: کامیک بوک

کامیک بوک

این کتاب پر از رویای رنگی است

کوچه‌های شهر شگفتی کتابی کامیک درباره‌ی دختری به نام یوئر با معلولیت از ناحیه‌ی پاست که دست از رویاهایش نمی‌کشد و به ماجراجویی‌هایش ادامه می‌دهد. این کتاب سرشار از امید، لبخند، زیبایی و تصویرگری‌های دیدنی و جذاب است.

 

 

 

کامیک بوک

این کتاب پر از رویای رنگی است

کوچه‌های شهر شگفتی کتابی کامیک درباره‌ی دختری به نام یوئر با معلولیت از ناحیه‌ی پاست که دست از رویاهایش نمی‌کشد و به ماجراجویی‌هایش ادامه می‌دهد. این کتاب سرشار از امید، لبخند، زیبایی و تصویرگری‌های دیدنی و جذاب است.