سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

 

برچسب: کارمن بن لادن

در قلمرو پادشاهان

خاطرات یک زن خارجی از دوران عقب‌گرد عربستان

هیچ محقق مرد غیر مسلمان و حتی مسلمانی نمی‌توانست سر از کار جامعه زنان عربستان درآورد. هیچ زن غیر مسلمان و خصوصاً غیر خاورمیانه‌ای هم نمی‌توانست به داخل جامعه زنان عربستان نفوذ پیدا کند چرا که او را غریبه می‌دانستند. هیچ زنی که خارج از عربستان زندگی نکرده هم نمی‌تواند به تفاوت‌ها و ویژگی‌های زنان عربستان با سایر نقاط دنیا پی ببرد. جامعه بسته عربستان شناخت زنان آن را برای بسیاری غیرممکن کرده‌بود. اما کارمن بن لادن، هم مسلمان بود، هم مسیحی، هم خاورمیانه‌ای و هم اروپایی! کتاب او با نام در قلمرو پادشاهان روایتی جذاب از سرگذشت او در عربستان و خصوصا زنان آن سرزمین است.

در قلمرو پادشاهان

خاطرات یک زن خارجی از دوران عقب‌گرد عربستان

هیچ محقق مرد غیر مسلمان و حتی مسلمانی نمی‌توانست سر از کار جامعه زنان عربستان درآورد. هیچ زن غیر مسلمان و خصوصاً غیر خاورمیانه‌ای هم نمی‌توانست به داخل جامعه زنان عربستان نفوذ پیدا کند چرا که او را غریبه می‌دانستند. هیچ زنی که خارج از عربستان زندگی نکرده هم نمی‌تواند به تفاوت‌ها و ویژگی‌های زنان عربستان با سایر نقاط دنیا پی ببرد. جامعه بسته عربستان شناخت زنان آن را برای بسیاری غیرممکن کرده‌بود. اما کارمن بن لادن، هم مسلمان بود، هم مسیحی، هم خاورمیانه‌ای و هم اروپایی! کتاب او با نام در قلمرو پادشاهان روایتی جذاب از سرگذشت او در عربستان و خصوصا زنان آن سرزمین است.