وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: کارآفرین

کارآفرینی

5 کتاب با نگاهی به کارآفرینی

بخش مهمی از تحولات اقتصادی به تلاش کنشگران اقتصادی و کارآفرینان بستگی دارد. در این مجموعه تلاش کرده‌ایم کتاب‌هایی را معرفی کنیم که هرکدام به جنبه‌ای از این فعالیت‌ها و مسائل نگاه کرده‌اند و همراه با تجربیات عملی در جهان بوده‌اند.

ما اخراج شدیم

ما اخراج شدیم

در این کتاب با فراز و نشیب کار کردن آشنا می‌شوید، با افرادی که ناگهانی اخراج می‌شوند یا

کارآفرینی

5 کتاب با نگاهی به کارآفرینی

بخش مهمی از تحولات اقتصادی به تلاش کنشگران اقتصادی و کارآفرینان بستگی دارد. در این مجموعه تلاش کرده‌ایم کتاب‌هایی را معرفی کنیم که هرکدام به جنبه‌ای از این فعالیت‌ها و مسائل نگاه کرده‌اند و همراه با تجربیات عملی در جهان بوده‌اند.

ما اخراج شدیم

ما اخراج شدیم

در این کتاب با فراز و نشیب کار کردن آشنا می‌شوید، با افرادی که ناگهانی اخراج می‌شوند یا