سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: ژیژک

ژیژک

پاکسازی قومی، ادامه شعر با وسایل دیگر

معنی این حرف چیست؟ پاکسازی قومی چه ربطی به شعر دارد؟ شاعران چه ربطی به کشتار قومی دارند؟ این پرسشی است که محاکمه‌ی رادُوان کارادیچ در دادگاه جنایات جنگی در لاهه پیش نهاد. کارادیچ علاوه بر این‌که مسئول برخی از بی‌رحمانه‌ترین کشتارهای قومی در طول جنگ بوسنی بود، شاعر هم بود. آیا ارتباطی هست بین شاعر بودن او و اعمال جنایتکارانه‌اش در طول جنگ؟ اسلاوی ژیژک در نوشته‌ی کوتاه زیر می‌کوشد این ارتباط را روشن کند.

کرونا

مسابقه برای انتشار کتاب درباره‌ی هراس عالمگیر

چند ماه بیشتر از انتشار ویروس کووید-۱۹ نگذشته٬ انتشار کتاب درباره ابعاد این بحران و بازنگری اندیشه‌های‌مان درباره جهانی که در آن زندگی می‌کنیم در پرتو آن شروع شده است. فیلسوفان چپ و رادیکال بخصوص در این زمینه پیشتاز بوده‌اند و نخستین اظهارنظر در قالب یک کتاب از آن اسلاوی ژیژک فیلسوف اسلوونیایی بوده است.

امید و بی‌شرمی

اسلاوی ژیژک، جورجیو آگامبن و آلن بدیو. سه فیلسوفی که اولی در همان ماه‌های آغازین بحران بیماری عالمگیر کرونا کتابی نوشت و دو دیگر در اندازه مقالاتی درباره دنیای حین و بعد از این بیماری نوشتند. گل کاتز در این مقاله این سه دیدگاه را باهم مقایسه می‌کند. او در عین انتقاداتی که به تندی مطرح کرده، جسارت یا حساسیت سیاسی ژیژک را می‌ستاید. «یک بیماری عالمگیر ممکن است یک انقلاب نباشد، حتی به یک انقلاب منتهی نشود، اما می‌تواند چیزی باشد که ژیژک «یک انقلاب فلسفی» می‌نامد»

ژیژک

کمونیسم یا بربریت، به همین سادگی!

ژیژک در پی پاسخ به این پرسش است: «چه اشکالی در سیستم ما وجود دارد که به رغم هشدارهایی که دانشمندان از سال‌ها قبل داده‌اند، در برابر این فاجعه غافلگیر شدیم؟»

 

 

 

ژیژک

پاکسازی قومی، ادامه شعر با وسایل دیگر

معنی این حرف چیست؟ پاکسازی قومی چه ربطی به شعر دارد؟ شاعران چه ربطی به کشتار قومی دارند؟ این پرسشی است که محاکمه‌ی رادُوان کارادیچ در دادگاه جنایات جنگی در لاهه پیش نهاد. کارادیچ علاوه بر این‌که مسئول برخی از بی‌رحمانه‌ترین کشتارهای قومی در طول جنگ بوسنی بود، شاعر هم بود. آیا ارتباطی هست بین شاعر بودن او و اعمال جنایتکارانه‌اش در طول جنگ؟ اسلاوی ژیژک در نوشته‌ی کوتاه زیر می‌کوشد این ارتباط را روشن کند.

کرونا

مسابقه برای انتشار کتاب درباره‌ی هراس عالمگیر

چند ماه بیشتر از انتشار ویروس کووید-۱۹ نگذشته٬ انتشار کتاب درباره ابعاد این بحران و بازنگری اندیشه‌های‌مان درباره جهانی که در آن زندگی می‌کنیم در پرتو آن شروع شده است. فیلسوفان چپ و رادیکال بخصوص در این زمینه پیشتاز بوده‌اند و نخستین اظهارنظر در قالب یک کتاب از آن اسلاوی ژیژک فیلسوف اسلوونیایی بوده است.

امید و بی‌شرمی

اسلاوی ژیژک، جورجیو آگامبن و آلن بدیو. سه فیلسوفی که اولی در همان ماه‌های آغازین بحران بیماری عالمگیر کرونا کتابی نوشت و دو دیگر در اندازه مقالاتی درباره دنیای حین و بعد از این بیماری نوشتند. گل کاتز در این مقاله این سه دیدگاه را باهم مقایسه می‌کند. او در عین انتقاداتی که به تندی مطرح کرده، جسارت یا حساسیت سیاسی ژیژک را می‌ستاید. «یک بیماری عالمگیر ممکن است یک انقلاب نباشد، حتی به یک انقلاب منتهی نشود، اما می‌تواند چیزی باشد که ژیژک «یک انقلاب فلسفی» می‌نامد»

ژیژک

کمونیسم یا بربریت، به همین سادگی!

ژیژک در پی پاسخ به این پرسش است: «چه اشکالی در سیستم ما وجود دارد که به رغم هشدارهایی که دانشمندان از سال‌ها قبل داده‌اند، در برابر این فاجعه غافلگیر شدیم؟»