سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: چرنوبیل

صداهایی از چرنوبیل

صداهایی از چرنوبیل؛ من چرا شبیه دیگران نیستم؟

صداهایی از چرنوبیل نه شاهکار ادبی‌ست که از ذهن خلاق یک نویسنده خوش‌فکر تراویده و نه متن پژوهشی- تحقیقی که معیارهای علمی امروزی را دارد؛ بلکه تک‌گویه‌هایی از زبان صدها بازمانده، پزشک، خلبان، پاک‌سازی کننده، نیروی ارتش و دانشمندان و خبرنگارانِ است که چشم‌‌دیدها و سرگذشت‌های خود را از انفجار اتمی چرنوبیل بازگو کرده‌اند. من به عنوان روزنامه‌نگار که در این سال‌ها سرهای بریده‌ی زیاد را دیده‌ام باور دارم که روایت دردهای بشر ناممکن است و دنیای ستم‌دیدگان را باید خودشان روایت کنند.

وقتی چرنوبیل منفجر شد کجا بودی؟

این که فیلم‌ها [و سریال‌ها] روی شناخته شدن کتاب‌ها اثر می‌گذارند، چیزی نیست که بتوان آن را رد کرد. پخش یک مینی‌سریال پنج قسمتی درباره چرنوبیل از شبکه اچ‌بی‌اُ دوباره نگاه‌ها را به سمت این فاجعه بزرگ اواخر دهه هشتاد میلادی در شوروی چرخاند. سریال البته اقتباسی از کتاب سوِتلانا الکسیویچ نیست اما از آن تاثیر گرفته است. کتاب دوباره خوانده شد و سریال حتی اثرات عجیبی مثل بازدید توریست‌ها از شهر متروکه نزدیک چرنوبیل، پریپیات، داشت. این توجه البته زودگذر است اما کاری که الکسیویچ با جمع‌آوری روایات شفاهی شاهدان از وجوه مختلف تاریخ شوروی انجام داده، از آن بناهای بلندی است که قرار است از باد و باران گزند نیابد.

صداهایی از چرنوبیل

صداهایی از چرنوبیل؛ من چرا شبیه دیگران نیستم؟

صداهایی از چرنوبیل نه شاهکار ادبی‌ست که از ذهن خلاق یک نویسنده خوش‌فکر تراویده و نه متن پژوهشی- تحقیقی که معیارهای علمی امروزی را دارد؛ بلکه تک‌گویه‌هایی از زبان صدها بازمانده، پزشک، خلبان، پاک‌سازی کننده، نیروی ارتش و دانشمندان و خبرنگارانِ است که چشم‌‌دیدها و سرگذشت‌های خود را از انفجار اتمی چرنوبیل بازگو کرده‌اند. من به عنوان روزنامه‌نگار که در این سال‌ها سرهای بریده‌ی زیاد را دیده‌ام باور دارم که روایت دردهای بشر ناممکن است و دنیای ستم‌دیدگان را باید خودشان روایت کنند.

وقتی چرنوبیل منفجر شد کجا بودی؟

این که فیلم‌ها [و سریال‌ها] روی شناخته شدن کتاب‌ها اثر می‌گذارند، چیزی نیست که بتوان آن را رد کرد. پخش یک مینی‌سریال پنج قسمتی درباره چرنوبیل از شبکه اچ‌بی‌اُ دوباره نگاه‌ها را به سمت این فاجعه بزرگ اواخر دهه هشتاد میلادی در شوروی چرخاند. سریال البته اقتباسی از کتاب سوِتلانا الکسیویچ نیست اما از آن تاثیر گرفته است. کتاب دوباره خوانده شد و سریال حتی اثرات عجیبی مثل بازدید توریست‌ها از شهر متروکه نزدیک چرنوبیل، پریپیات، داشت. این توجه البته زودگذر است اما کاری که الکسیویچ با جمع‌آوری روایات شفاهی شاهدان از وجوه مختلف تاریخ شوروی انجام داده، از آن بناهای بلندی است که قرار است از باد و باران گزند نیابد.