سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: پیری

یکی مثل همه فیلیپ راث

یکی مثل همه

کتاب یکی مثل همه، رمانی نوشته‌ی فیلیپ راث است که اولین بار در سال 2006 منتشر شد. سرنوشت

چگونه پیر شویم؟ آن کارف سالمندی

چگونه پیر شویم؟

معرفی کتاب چگونه پیر شویم؟  جامعه ترس عمیقی از پیری دارد و نشان دادن سن شما به طور

کتاب خواندن در شصت و هفت سالگی

کتاب خواندن در شصت‌وهفت‌ سالگی

آیا آدم در هر سن و سالی یک جور کتاب می‌خواند؟ نمی‌تواند این طور باشد. در شصت‌وهفت سالگی کتاب خواندن چه معنا و ویژگی‌هایی دارد؟ روبرت صافاریان از تجربه خود نوشته و دیدگاه‌هایش را درمورد تفاوتی که کتاب خواندن برای او الان در شصت‌وهفت سالگی با زمانی که سن‌وسال کمتری داشته شرح داده است.

عمر صدساله

عمر صدساله

دراز شدن میانگین عمر انسان و شاخص‌های امید به زندگی در عین حال که خبر خوشی است، اما نگرانی‌هایی هم برانگیخته است. به‌زودی عمر صدساله به چیزی نسبتاً عادی بدل می‌شود و این امر پیامدهای بسیاری در همه‌ی زمینه‌های حیات اجتماعی بشر دارد. نوشته‌‌ای که در زیر می‌خوانید مروز کوتاهی است  به قلم لین ‌بولین Lynn Bolin بر یکی از کتاب‌هایی که در این زمینه منتشر شده است.

 

The 100-year Life

First Printed 2016

Lynda Graton and Andrew Scott

Bloomsberry Publishing Plc

 

یکی مثل همه فیلیپ راث

یکی مثل همه

کتاب یکی مثل همه، رمانی نوشته‌ی فیلیپ راث است که اولین بار در سال 2006 منتشر شد. سرنوشت

چگونه پیر شویم؟ آن کارف سالمندی

چگونه پیر شویم؟

معرفی کتاب چگونه پیر شویم؟  جامعه ترس عمیقی از پیری دارد و نشان دادن سن شما به طور

کتاب خواندن در شصت و هفت سالگی

کتاب خواندن در شصت‌وهفت‌ سالگی

آیا آدم در هر سن و سالی یک جور کتاب می‌خواند؟ نمی‌تواند این طور باشد. در شصت‌وهفت سالگی کتاب خواندن چه معنا و ویژگی‌هایی دارد؟ روبرت صافاریان از تجربه خود نوشته و دیدگاه‌هایش را درمورد تفاوتی که کتاب خواندن برای او الان در شصت‌وهفت سالگی با زمانی که سن‌وسال کمتری داشته شرح داده است.

عمر صدساله

عمر صدساله

دراز شدن میانگین عمر انسان و شاخص‌های امید به زندگی در عین حال که خبر خوشی است، اما نگرانی‌هایی هم برانگیخته است. به‌زودی عمر صدساله به چیزی نسبتاً عادی بدل می‌شود و این امر پیامدهای بسیاری در همه‌ی زمینه‌های حیات اجتماعی بشر دارد. نوشته‌‌ای که در زیر می‌خوانید مروز کوتاهی است  به قلم لین ‌بولین Lynn Bolin بر یکی از کتاب‌هایی که در این زمینه منتشر شده است.

 

The 100-year Life

First Printed 2016

Lynda Graton and Andrew Scott

Bloomsberry Publishing Plc