سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: پیدایش

لندن

از آب‌های لندن تا بام‌های پاریس

داستان کتاب «بام‌نشینان»، داستانی پر از هیجان و ماجراجویی است که روی یک جمله می‌چرخد: «هیچ چیز ممکنی رو نادیده نگیر!» این جمله‌ای است که چارلز بارها به سوفی می‌گوید و همین جمله شب و روز در سر سوفی می‌چرخد و باعث می‌شود اتفاقاتی را تجربه کند که خیلی از آدم‌ها حتی تصورش را هم نمی‌توانند بکنند.

دره انجیر ، فرشته نوبخت

دره انجیر

دره انجیر ساختار داستانی معماگونه دارد. اما معمای اصلی در ذات اثر است، معمای کشف خود در میان

ارکیده‌های من ، مادر

حرف‌های مادرانه

مادر داستان، زنی است که می‌خواهد با ترس‌های درونی خود بجنگد. برای رسیدن به آرامش و فرار از این دلهره، به کودکش پناه می‌برد، کودکی که هنوز نمی‌داند جنسیتش چیست یا اصلاً چقدر احتمال دارد که به این دنیا بیاید. درددل مادر با جنینی که هنوز او را ندیده است. این همان ترس‌های درونی مادر است. ترس از مواجهه با واقعیت، ترس از پذیرفتن مسئولیتی مادرانه. او با فرزندنش درباره‌ی ترس‌هایش هم صحبت می‌کند و به او قول می‌دهد که یک روزی دلیل ترس‌هایش را پیدا کند و روی آن‌ها بیشتر کار کند. اما «ارکیده‌های من»، فقط در نگرانی و ترس یک مادر خلاصه نمی‌شود؛ داستان ساده‌ای از خوشحالی یک مادر است

لندن

از آب‌های لندن تا بام‌های پاریس

داستان کتاب «بام‌نشینان»، داستانی پر از هیجان و ماجراجویی است که روی یک جمله می‌چرخد: «هیچ چیز ممکنی رو نادیده نگیر!» این جمله‌ای است که چارلز بارها به سوفی می‌گوید و همین جمله شب و روز در سر سوفی می‌چرخد و باعث می‌شود اتفاقاتی را تجربه کند که خیلی از آدم‌ها حتی تصورش را هم نمی‌توانند بکنند.

دره انجیر ، فرشته نوبخت

دره انجیر

دره انجیر ساختار داستانی معماگونه دارد. اما معمای اصلی در ذات اثر است، معمای کشف خود در میان

ارکیده‌های من ، مادر

حرف‌های مادرانه

مادر داستان، زنی است که می‌خواهد با ترس‌های درونی خود بجنگد. برای رسیدن به آرامش و فرار از این دلهره، به کودکش پناه می‌برد، کودکی که هنوز نمی‌داند جنسیتش چیست یا اصلاً چقدر احتمال دارد که به این دنیا بیاید. درددل مادر با جنینی که هنوز او را ندیده است. این همان ترس‌های درونی مادر است. ترس از مواجهه با واقعیت، ترس از پذیرفتن مسئولیتی مادرانه. او با فرزندنش درباره‌ی ترس‌هایش هم صحبت می‌کند و به او قول می‌دهد که یک روزی دلیل ترس‌هایش را پیدا کند و روی آن‌ها بیشتر کار کند. اما «ارکیده‌های من»، فقط در نگرانی و ترس یک مادر خلاصه نمی‌شود؛ داستان ساده‌ای از خوشحالی یک مادر است