وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: پویش دسترسی عمومی به پیکره

پیکره

پویشی برای دسترسی عمومی به پیکره فرهنگستان زبان‌وادب فارسی

پیکره متنی فرهنگستان، مجموعه‌ متنی دیجیتالی است که امکان جستجوی واژگان در طیف گسترده‌ای از متون فارسی، اعم از کلاسیک و معاصر را برای کاربر فراهم می‌سازد. از آن‌جایی که این مجموعه دیجیتال شامل حدود هزار و پانصد متن منظوم و منثور از انواع ادبی گوناگون است، ابزاری بسیار کاربردی و ضروری برای تمام پژوهشگرانی که به نوعی با متن سروکار دارند محسوب می‌شود. این روزها پویشی متشکل از پژوهشگران، دانش‌أموختگان و دانشجویان رشته‌های زبان و ادبیات فارسی و رشته‌های مشابه خواستار عمومی شدن دسترسی به این پیکره هستند. پیکره، برای همه.

پیکره

پویشی برای دسترسی عمومی به پیکره فرهنگستان زبان‌وادب فارسی

پیکره متنی فرهنگستان، مجموعه‌ متنی دیجیتالی است که امکان جستجوی واژگان در طیف گسترده‌ای از متون فارسی، اعم از کلاسیک و معاصر را برای کاربر فراهم می‌سازد. از آن‌جایی که این مجموعه دیجیتال شامل حدود هزار و پانصد متن منظوم و منثور از انواع ادبی گوناگون است، ابزاری بسیار کاربردی و ضروری برای تمام پژوهشگرانی که به نوعی با متن سروکار دارند محسوب می‌شود. این روزها پویشی متشکل از پژوهشگران، دانش‌أموختگان و دانشجویان رشته‌های زبان و ادبیات فارسی و رشته‌های مشابه خواستار عمومی شدن دسترسی به این پیکره هستند. پیکره، برای همه.