سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: پولی هورواث

امید عطر و طعم

داستانی با عطر و طعم امید

همه‌چیز روی وافل در یک کلمه داستان «امید» است. رمانی واقع‌گرا با مضمون امیدواری که به هیچ‌وجه از شما نمی‌خواهد غصه‌هایتان را فراموش کنید و به امید روزهای خوب بنشینید، بلکه با روایت یک ماجرای معمولی اما خواندنی، امید و امیدواری را به طور نامحسوسی در نگاه شما پررنگ می‌کند و برای این کار از فرم روایت جذابی هم استفاده می‌کند. به عبارت دیگر، همه‌چیز روی وافل یک رمان نوجوان با فرم و محتوای درجه یک است.

امید عطر و طعم

داستانی با عطر و طعم امید

همه‌چیز روی وافل در یک کلمه داستان «امید» است. رمانی واقع‌گرا با مضمون امیدواری که به هیچ‌وجه از شما نمی‌خواهد غصه‌هایتان را فراموش کنید و به امید روزهای خوب بنشینید، بلکه با روایت یک ماجرای معمولی اما خواندنی، امید و امیدواری را به طور نامحسوسی در نگاه شما پررنگ می‌کند و برای این کار از فرم روایت جذابی هم استفاده می‌کند. به عبارت دیگر، همه‌چیز روی وافل یک رمان نوجوان با فرم و محتوای درجه یک است.