وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: پنگوئن رندوم هاوس

پنگوئن رندوم هاوس سایمون اند شوستر

ممانعت از ادغام دو غول انتشاراتی «پنگوئن رندوم ‌هاوس» و «سایمون ‌اند شوستر»

صنعت نشر [در کشورهای توسعه‌یافته به‌خصوص بازار بزرگ آمریکا] یک صنعت سودآور است و آرمان‌گراترین ناشران و نویسنده‌ها هم حواس‌شان به سودوزیان کاری که می‌کنند. پنج ناشر بزرگ در این بازار عبارتند از: پنگوئن رندوم هاوس، سایمون&شوستر، هاچت، هارپر کالینز و مک‌میلان. این پنج ناشر چنان بزرگ هستند که هیچ انتشارات دیگری قادر به رقابت با آن‌ها نیست. حالا وزارت دادگستری آمریکا مانع ادغام دوتا از بزرگترین این نشرها شده است: پنگوئن رندوم هاوس و سایمون&شوستر. به خاطر این قوانین ضدتراست. این گزارش نشریه‌ی فورچون در ۶ آگوست ۲۰۲۲ منتشر شده است و شرحی است از مناسبات مالی صنعت نشر بین‌المللی.

پنگوئن رندوم هاوس سایمون اند شوستر

ممانعت از ادغام دو غول انتشاراتی «پنگوئن رندوم ‌هاوس» و «سایمون ‌اند شوستر»

صنعت نشر [در کشورهای توسعه‌یافته به‌خصوص بازار بزرگ آمریکا] یک صنعت سودآور است و آرمان‌گراترین ناشران و نویسنده‌ها هم حواس‌شان به سودوزیان کاری که می‌کنند. پنج ناشر بزرگ در این بازار عبارتند از: پنگوئن رندوم هاوس، سایمون&شوستر، هاچت، هارپر کالینز و مک‌میلان. این پنج ناشر چنان بزرگ هستند که هیچ انتشارات دیگری قادر به رقابت با آن‌ها نیست. حالا وزارت دادگستری آمریکا مانع ادغام دوتا از بزرگترین این نشرها شده است: پنگوئن رندوم هاوس و سایمون&شوستر. به خاطر این قوانین ضدتراست. این گزارش نشریه‌ی فورچون در ۶ آگوست ۲۰۲۲ منتشر شده است و شرحی است از مناسبات مالی صنعت نشر بین‌المللی.