برچسب: پروست روس

پروست روس

رونمایی از «پروست روس» به زبان انگلیسی

چندی پیش، بالاخره زمان دقیق انتشار نسخه‌ی انگلیسی رمان «فریب (Deceit)»، اثر نویسنده‌ی پیشگام روس، یوری فلسن اعلام شد. کسی که به پروست روس معروف شد و عاقبت دلخراشی داشت: این نویسنده یهودی از روسیه و بلشویک‌ها فرار کرد اما در جنگ جهانی دوم در فرانسه‌ی اشغال‌شده به دست نازی‌ها افتاد و در 1943 در اتاق‌های گاز اردوگاه آشوویتس کشته شد. ترجمه انگلیسی این کتاب قرار است در ماه می سال آینده‌ی میلادی (2022) به انتشار برسد.

پروست روس

رونمایی از «پروست روس» به زبان انگلیسی

چندی پیش، بالاخره زمان دقیق انتشار نسخه‌ی انگلیسی رمان «فریب (Deceit)»، اثر نویسنده‌ی پیشگام روس، یوری فلسن اعلام شد. کسی که به پروست روس معروف شد و عاقبت دلخراشی داشت: این نویسنده یهودی از روسیه و بلشویک‌ها فرار کرد اما در جنگ جهانی دوم در فرانسه‌ی اشغال‌شده به دست نازی‌ها افتاد و در 1943 در اتاق‌های گاز اردوگاه آشوویتس کشته شد. ترجمه انگلیسی این کتاب قرار است در ماه می سال آینده‌ی میلادی (2022) به انتشار برسد.