سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: پرتقال

منتقد کوچک

منتقد کوچک

  همه‌ی پدر و مادرها از علاقه‌ و استعداد فرزندانشان حمایت می‌کنند مگر نه؟ اما والدین گلادیس اینطور

منتقد کوچک

منتقد کوچک

  همه‌ی پدر و مادرها از علاقه‌ و استعداد فرزندانشان حمایت می‌کنند مگر نه؟ اما والدین گلادیس اینطور