وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: پدرام کازرونی

شاه و ماه

هوا کردنِ شاه

شاه از این‌که ماه باعث جزر و مد دریا می‌شود و ممکن است قصرش در اثر بالا آمدن آب از بین برود، حسابی کلافه شده و می‌خواهد هرطور شده ماه را نابود کند. او راه‌حل‌های فراوانی می‌دهد که همه می‌دانند مسخره و غیرممکن است. البته همه به جز خود شاه!

شاه و ماه

هوا کردنِ شاه

شاه از این‌که ماه باعث جزر و مد دریا می‌شود و ممکن است قصرش در اثر بالا آمدن آب از بین برود، حسابی کلافه شده و می‌خواهد هرطور شده ماه را نابود کند. او راه‌حل‌های فراوانی می‌دهد که همه می‌دانند مسخره و غیرممکن است. البته همه به جز خود شاه!