سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: پتر هرتلینگ

عصا

عصایی برای عبور از سختی‌های جنگ

«عصا» داستان پسربچه‌ای سیزده ساله است که جنگ جهانی دوم مصیبت‌های زیادی دیده است. نوجوانان در این کتاب علاوه بر همراه شدن با توماس و عصا (یک سرباز قدیمی عصا به دست)، با وضعیت آلمان در زمان جنگ جهانی دوم، اقدامات هیتلر و رابطه‌ی آلمان با کشورهای دیگر در آن زمان آشنا می‌شوند.

عصا

عصایی برای عبور از سختی‌های جنگ

«عصا» داستان پسربچه‌ای سیزده ساله است که جنگ جهانی دوم مصیبت‌های زیادی دیده است. نوجوانان در این کتاب علاوه بر همراه شدن با توماس و عصا (یک سرباز قدیمی عصا به دست)، با وضعیت آلمان در زمان جنگ جهانی دوم، اقدامات هیتلر و رابطه‌ی آلمان با کشورهای دیگر در آن زمان آشنا می‌شوند.