سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: پتر هاندکه

ترجیح تنهایی

ترجیح تنهایی

زن چپ دست، داستانی بلند درباره‌ی تنهایی و کمی هم افسردگی است. عصیانی خاموش علیه روزمرگی که قرار است یک زن اسیر در چنگال عادت‌ها را نجات دهد. تنهایی زن و حبابی که دور خودش ایجاد کرده آن‌قدر پررنگ است که از یک‌جایی خواننده هم نمی‌‌تواند به او نزدیک شود. ما همه دور و در فاصله‌ایم. زندگی زن را از پشت شیشه‌ای مه‌گرفته نگاه می‌کنیم و از نشانه‌ها و دنیای کم اتفاق اطراف او، درباره‌اش گمانه‌زنی می‌کنیم.

پتر هاندکه

چرا اهدای نوبل ادبیات به پتر هاندکه موجی از اعتراضات برانگیخت؟

هرچقدر نوبل ادبی سال ۲۰۱۸ بدون حرف و حدیث است، درباره برنده نوبل سال ۲۰۱۹ یعنی آقای پتر هاندکه نویسنده، نمایشنامه‌نویس و سینماگر اتریشی حرف و حاشیه بسیار است. مساله بر سر مواضع او در قبال جنگ خونبار بالکان در دهه نود میلادی است و حمایت او از موضع صرب‌ها در این جنگ. عقیده‌ای که دو دهه دلخوری دیگران از او و طرد و لعنش را به دنبال داشته است. اما

ترجیح تنهایی

ترجیح تنهایی

زن چپ دست، داستانی بلند درباره‌ی تنهایی و کمی هم افسردگی است. عصیانی خاموش علیه روزمرگی که قرار است یک زن اسیر در چنگال عادت‌ها را نجات دهد. تنهایی زن و حبابی که دور خودش ایجاد کرده آن‌قدر پررنگ است که از یک‌جایی خواننده هم نمی‌‌تواند به او نزدیک شود. ما همه دور و در فاصله‌ایم. زندگی زن را از پشت شیشه‌ای مه‌گرفته نگاه می‌کنیم و از نشانه‌ها و دنیای کم اتفاق اطراف او، درباره‌اش گمانه‌زنی می‌کنیم.

پتر هاندکه

چرا اهدای نوبل ادبیات به پتر هاندکه موجی از اعتراضات برانگیخت؟

هرچقدر نوبل ادبی سال ۲۰۱۸ بدون حرف و حدیث است، درباره برنده نوبل سال ۲۰۱۹ یعنی آقای پتر هاندکه نویسنده، نمایشنامه‌نویس و سینماگر اتریشی حرف و حاشیه بسیار است. مساله بر سر مواضع او در قبال جنگ خونبار بالکان در دهه نود میلادی است و حمایت او از موضع صرب‌ها در این جنگ. عقیده‌ای که دو دهه دلخوری دیگران از او و طرد و لعنش را به دنبال داشته است. اما