سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: ّشصتّ

اسماعیل فصیح، قصه‌گوی طبقه‌ی متوسط شهری

می‌­گویند: «ادبیات درست ادبیاتی است که عامه بخوانند و خواص تحسینش کنند» بر همین اساس می­‌شود با خیال راحت گفت که اسماعیل فصیح خالق برخی از بهترین آثاری است که با این تعریف سازگاری دارد. نویسنده‌­ی تصویرگر زندگی، دغدغه، نگرش و رنج­‌های طبقه­ متوسط شهری. آدم‌­های معمولی طبقه‌­ی متوسط شهری. همان آدم­‌هایی که خیلی از ما جزوش هستیم. فصیح آیینه­‌ی پیش روی ماست تا خود را در آثارش ببینیم. دوم اسفند سالروز تولد این نویسنده کمتر قدردیده ادبیات داستانی ماست.

اسماعیل فصیح، قصه‌گوی طبقه‌ی متوسط شهری

می‌­گویند: «ادبیات درست ادبیاتی است که عامه بخوانند و خواص تحسینش کنند» بر همین اساس می­‌شود با خیال راحت گفت که اسماعیل فصیح خالق برخی از بهترین آثاری است که با این تعریف سازگاری دارد. نویسنده‌­ی تصویرگر زندگی، دغدغه، نگرش و رنج­‌های طبقه­ متوسط شهری. آدم‌­های معمولی طبقه‌­ی متوسط شهری. همان آدم­‌هایی که خیلی از ما جزوش هستیم. فصیح آیینه­‌ی پیش روی ماست تا خود را در آثارش ببینیم. دوم اسفند سالروز تولد این نویسنده کمتر قدردیده ادبیات داستانی ماست.