وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: وقوع جنگ

جنگ جستاری درباره پدیده کهن

جنگ؛ ماشینی که هیچ‌گاه خاموش نمی‌شود

دلیل وقوع جنگ چیست؟ آیا هیچ دلیل موجهی می‌توان برای جنگ آورد؟ آیا هنگام تعارضی خطرناک و مهلک، هر کاری برای شکست‌دادن دشمن جایز است؟ جنگ به‌راستی چیست و چه تفاوتی با دیگر انواع درگیری‌های خشونت‌آمیز دارد؟ تاریخ چه درس‌هایی درباره‌ی تأثیرات جنگ‌ها بر افراد و جوامع برای ارائه دارد؟ آیا این تأثیرات در سرتاسر جهان ناگوارند؟ و اگر نیستند، آیا این نکته می‌تواند (چنان‌که ادعا می‌شود) آغازی برای توجیه جنگ باشد؟ این‌ها سؤالات اصلی پیرامون پدیده‌ی جنگ هستند.

جنگ جستاری درباره پدیده کهن

جنگ؛ ماشینی که هیچ‌گاه خاموش نمی‌شود

دلیل وقوع جنگ چیست؟ آیا هیچ دلیل موجهی می‌توان برای جنگ آورد؟ آیا هنگام تعارضی خطرناک و مهلک، هر کاری برای شکست‌دادن دشمن جایز است؟ جنگ به‌راستی چیست و چه تفاوتی با دیگر انواع درگیری‌های خشونت‌آمیز دارد؟ تاریخ چه درس‌هایی درباره‌ی تأثیرات جنگ‌ها بر افراد و جوامع برای ارائه دارد؟ آیا این تأثیرات در سرتاسر جهان ناگوارند؟ و اگر نیستند، آیا این نکته می‌تواند (چنان‌که ادعا می‌شود) آغازی برای توجیه جنگ باشد؟ این‌ها سؤالات اصلی پیرامون پدیده‌ی جنگ هستند.