وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: والدو کجاست

والدو کجاست

والدو کجاست؟

مجموعه‌ی «والدو کجاست؟» کتاب‌هایی تصویری‌ست با تصویرسازی‌های شلوغ و بی نظیر. شما در این تصاویر شلوغ و ریز، باید والدو و دوستانش یعنی وِندا و اُدلا، سگش ووف، جادوگر ریش سفید و وسایل آن‌ها شامل کلید والدو، دوربین عکاسی وندا، دوربین چشمی اُدلا، استخوان ووف و طومار جادوگر ریش سفید را پیدا کنید. به علاوه والدو بیست و پنج دوست هم دارد که در هر صفحه فقط یکی از ایشان وجود دارد و شما باید او را نیز پیدا کنید. ما هروقت در خانه میهمان کودک و نوجوان داریم با این کتاب‌ها می‌توانیم ساعت‌ها ایشان را سرگرم کنیم.

والدو کجاست

والدو کجاست؟

مجموعه‌ی «والدو کجاست؟» کتاب‌هایی تصویری‌ست با تصویرسازی‌های شلوغ و بی نظیر. شما در این تصاویر شلوغ و ریز، باید والدو و دوستانش یعنی وِندا و اُدلا، سگش ووف، جادوگر ریش سفید و وسایل آن‌ها شامل کلید والدو، دوربین عکاسی وندا، دوربین چشمی اُدلا، استخوان ووف و طومار جادوگر ریش سفید را پیدا کنید. به علاوه والدو بیست و پنج دوست هم دارد که در هر صفحه فقط یکی از ایشان وجود دارد و شما باید او را نیز پیدا کنید. ما هروقت در خانه میهمان کودک و نوجوان داریم با این کتاب‌ها می‌توانیم ساعت‌ها ایشان را سرگرم کنیم.