برچسب: واشنگتن دی سی،چیستا کرامتی

کتابفروشی فرهنگ کتاب در نیویورک

کتابگردی از واشنگتن دی دسی به نیویورک

تجربه‌ی خرید کتاب و کتابگردی در تمام دنیا با هم شباهت‌هایی دارد. این روزها تیتر «حمایت از کتابفروشی‌های محلی» در کشورهای زیادی مهم شده و خرید آنلاین کتاب با تخفیف‌ها و مزیت‌هایش دائماً در ذهنمان این سؤال را برمی‌انگیزد که «کار درست» چیست؟ کتابفروشی کوچکی که تجربه‌های کتابگردی‌مان وابسته به حضور آن است تا کجا می‌تواند با سایت‌های فروش کتاب رقابت کند؟

کتابفروشی فرهنگ کتاب در نیویورک

کتابگردی از واشنگتن دی دسی به نیویورک

تجربه‌ی خرید کتاب و کتابگردی در تمام دنیا با هم شباهت‌هایی دارد. این روزها تیتر «حمایت از کتابفروشی‌های محلی» در کشورهای زیادی مهم شده و خرید آنلاین کتاب با تخفیف‌ها و مزیت‌هایش دائماً در ذهنمان این سؤال را برمی‌انگیزد که «کار درست» چیست؟ کتابفروشی کوچکی که تجربه‌های کتابگردی‌مان وابسته به حضور آن است تا کجا می‌تواند با سایت‌های فروش کتاب رقابت کند؟