برچسب: هومان حسن پور

هومان حسن‌پور نشر انبار فروش

مصاحبه با هومان حسن‌پور، رئیس جدید اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران

اتحادیه ناشران و کتابفروشان سال دیگر شصتمین سال تاسیس خود را جشن می‌گیرد. انتخابات چهاردهمین دوره این نهاد صنفی چندی پیش برگزار شد و اعضای هیات مدیره با رای کلیه صاحبان رای که هم ناشران و هم کتابفروشان و موزعان هستند، انتخاب شدند و هومان حسن‌پور را به عنوان رییس اتحادیه برگزیدند که پیش از این نیز سابقه فعالیت صنفی در این نهاد به عنوان خزانه‌دار داشت. برای آشنایی با برنامه‌های هیات مدیره جدید و مروری بر مهم‌ترین مشکلات صنعت نشر در سال سخت ۱۳۹۷ به دیدار هومان حسن‌پور رفتیم که مدیریت نشر آریابان را هم برعهده دارد.

هومان حسن‌پور نشر انبار فروش

مصاحبه با هومان حسن‌پور، رئیس جدید اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران

اتحادیه ناشران و کتابفروشان سال دیگر شصتمین سال تاسیس خود را جشن می‌گیرد. انتخابات چهاردهمین دوره این نهاد صنفی چندی پیش برگزار شد و اعضای هیات مدیره با رای کلیه صاحبان رای که هم ناشران و هم کتابفروشان و موزعان هستند، انتخاب شدند و هومان حسن‌پور را به عنوان رییس اتحادیه برگزیدند که پیش از این نیز سابقه فعالیت صنفی در این نهاد به عنوان خزانه‌دار داشت. برای آشنایی با برنامه‌های هیات مدیره جدید و مروری بر مهم‌ترین مشکلات صنعت نشر در سال سخت ۱۳۹۷ به دیدار هومان حسن‌پور رفتیم که مدیریت نشر آریابان را هم برعهده دارد.