برچسب: هوش هیجانی

پرونده‌ای درباره‌ی کتاب‌های هوش هیجانی

کتاب‌های خودیاری self-help و روانشناسی عامه‌فهم از پرفروش‌ترین گونه‌های کتاب در بازار نشر همه‌ی کشورها هستند. این کتاب‌ها نقش مهمی در فرهنگ‌سازی جامعه بازی می‌کنند، به باورهای همگانی بسیار کهن وجهه‌ای علمی می‌بخشند و حتی در مواردی ممکن است زندگی برخی آدم‌ها را منقلب کنند. در میان این کتاب‌ها، کتاب‌هایی که به هوش هیجانی یا هوش عاطفی Emotional Intelligence می‌پردازند جایگاه مهمی دارند.

دانیل گلمن کسب و کار

گفت‌وگویی با دانیل گلمن

دانیل گلمن یکی از تأثیرگذارترین متفکرین دنیای کسب و کار در سال‌های اخیر است. این روان‌شناس و روزنامه‌نگار سابق،‌ آموزه‌های هوش هیجانی (EQ) را به تعداد کثیری از افراد این حوزه، انتقال داده است. ایده‌ی اصلی هوش هیجانی این است که توانایی مدیران در جهت فهم و مدیریت احساسات و روابطشان، کلید اصلی عملکرد خوب در حوزه‌ی کسب و کار است. کتاب «هوش هیجانی» او که در سال ۱۹۹۷ منتشر شد تا به حال بیش از پنج میلیون نسخه‌ی چاپی فروش داشته و ۱۸ ماه در فهرست پرفروش‌های نیویورک‌تایمز بود. کتاب دوم او، «کاربرد هوش هیجانی در محیط کار»، درباره‌ی به‌کار بستن هوش هیجانی در کسب و کار بود و آن نیز خیلی زود تبدیل به یک کتاب پرفروش شد.

هوش هیجانی دانیل گلمن

هوش هیجانی به روایت گلمن

هوش هیجانی را معمولاً با  EQ که مخفف Emotional Quotient است می‌شناسند. اصطلاحی تجاری و نادقیق‌ که به جای EI یا Emotional Intelligence به کار می‌رود. دانیل گلمن، مانند هراری از نویسندگان مروج علم در این کتاب به تفصیل و در عین حال برای مخاطبی عمومی‌تر از آنچه معمولاً با اصطلاحات علمی سر و کار دارد مفهوم «هوش هیجانی» را شرح داده است.

پرونده‌ای درباره‌ی کتاب‌های هوش هیجانی

کتاب‌های خودیاری self-help و روانشناسی عامه‌فهم از پرفروش‌ترین گونه‌های کتاب در بازار نشر همه‌ی کشورها هستند. این کتاب‌ها نقش مهمی در فرهنگ‌سازی جامعه بازی می‌کنند، به باورهای همگانی بسیار کهن وجهه‌ای علمی می‌بخشند و حتی در مواردی ممکن است زندگی برخی آدم‌ها را منقلب کنند. در میان این کتاب‌ها، کتاب‌هایی که به هوش هیجانی یا هوش عاطفی Emotional Intelligence می‌پردازند جایگاه مهمی دارند.

دانیل گلمن کسب و کار

گفت‌وگویی با دانیل گلمن

دانیل گلمن یکی از تأثیرگذارترین متفکرین دنیای کسب و کار در سال‌های اخیر است. این روان‌شناس و روزنامه‌نگار سابق،‌ آموزه‌های هوش هیجانی (EQ) را به تعداد کثیری از افراد این حوزه، انتقال داده است. ایده‌ی اصلی هوش هیجانی این است که توانایی مدیران در جهت فهم و مدیریت احساسات و روابطشان، کلید اصلی عملکرد خوب در حوزه‌ی کسب و کار است. کتاب «هوش هیجانی» او که در سال ۱۹۹۷ منتشر شد تا به حال بیش از پنج میلیون نسخه‌ی چاپی فروش داشته و ۱۸ ماه در فهرست پرفروش‌های نیویورک‌تایمز بود. کتاب دوم او، «کاربرد هوش هیجانی در محیط کار»، درباره‌ی به‌کار بستن هوش هیجانی در کسب و کار بود و آن نیز خیلی زود تبدیل به یک کتاب پرفروش شد.

هوش هیجانی دانیل گلمن

هوش هیجانی به روایت گلمن

هوش هیجانی را معمولاً با  EQ که مخفف Emotional Quotient است می‌شناسند. اصطلاحی تجاری و نادقیق‌ که به جای EI یا Emotional Intelligence به کار می‌رود. دانیل گلمن، مانند هراری از نویسندگان مروج علم در این کتاب به تفصیل و در عین حال برای مخاطبی عمومی‌تر از آنچه معمولاً با اصطلاحات علمی سر و کار دارد مفهوم «هوش هیجانی» را شرح داده است.