سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: هوش هیجانی، تراویس برادبری

تراویس برادبری موفقیت

نگرش شما از هوش‌تان مهم‌تر است. چرا؟

تراویس برادبری کیست؟ نویسنده‌ی کتاب پرفروش هوش هیجانی نسخه‌ی ۰.۲ و یکی از بنیانگذاران موسسه‌ی Talentsmart که از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان آزمون‌ها و کلاس‌های هوش هیجانی است و به بیش از ۷۵ در صد شرکت‌هایی که در فهرست شرکت‌های موفق نشریه فورچون هستند خدمات می‌دهد. کتاب‌های پرفروش‌اش به ۲۵ زبان دنیا ترجمه شده‌اند و در ۱۵۰ کشور به فروش می‌رسند. دکتر برادبری در نشریاتی چون نیوزویک، بیزنس ویک، فورچون، فوربز و غیره نوشته یا در آن‌ها درباره‌اش نوشته‌اند.

تراویس برادبری موفقیت

نگرش شما از هوش‌تان مهم‌تر است. چرا؟

تراویس برادبری کیست؟ نویسنده‌ی کتاب پرفروش هوش هیجانی نسخه‌ی ۰.۲ و یکی از بنیانگذاران موسسه‌ی Talentsmart که از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان آزمون‌ها و کلاس‌های هوش هیجانی است و به بیش از ۷۵ در صد شرکت‌هایی که در فهرست شرکت‌های موفق نشریه فورچون هستند خدمات می‌دهد. کتاب‌های پرفروش‌اش به ۲۵ زبان دنیا ترجمه شده‌اند و در ۱۵۰ کشور به فروش می‌رسند. دکتر برادبری در نشریاتی چون نیوزویک، بیزنس ویک، فورچون، فوربز و غیره نوشته یا در آن‌ها درباره‌اش نوشته‌اند.