سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: هوشنگ مرادی کرمانی

خمره

همان‌طور که از اسم این کتاب برمی‌آید، محوریت این مجموعه یک خمره است. آقای صمدی در یک روستای

آب انبار

آب انبار

  هوشنگ مرادی کرمانی در 16 شهریور 1323 در روستای کویری سیرچ(کرمان) به دنیا آمد. مادرش وقتی او

مهمان مامان

مهمان مامان

مهمان مامان، داستان بلندی است که در پانزده فصل کوتاه روایت می‌شود و وقایع آن یک بازه‌ی زمانی

شما که غریبه نیستید

شما که غریبه نیستید

شما که غریبه نیستید زندگی‌نامه‌ی خودنوشت هوشنگ مرادی کرمانی است. او در این کتاب، به روایت زندگی‌اش از

قصه های مجید

قصه های مجید

من نمی‌دانم کودکان و نوجوانان امروزی چه‌قدر با مجید آشنایند. اما مطمئنم بیشتر کسانی که خاطراتی از دهه‌های

قاشق چای‌خوری

تجدید دیدار با هوشنگ مرادی کرمانی

دستاورد مرادی کرمانی برای ادبیات ما جز جایزه‌های جهانی و موفقیت‌های داخلی، زبانی صیقل‌خورده است که هر روایت پیش‌پا افتاده‌ای را تبدیل به قصه‌ای به یاد ماندنی می‌کند. تسلط نویسنده بر افسانه‌ها و عقاید فولکور که در آثار دیگرش هم پیداست در «قاشق چای‌خوری» هم سرمنشأ داستان‌های قدرتمندی شده که بی هیچ زور اضافه و تصنعی نسل امروز را با قصه‌های دیروز آشنا می‌کند.

خمره

همان‌طور که از اسم این کتاب برمی‌آید، محوریت این مجموعه یک خمره است. آقای صمدی در یک روستای

آب انبار

آب انبار

  هوشنگ مرادی کرمانی در 16 شهریور 1323 در روستای کویری سیرچ(کرمان) به دنیا آمد. مادرش وقتی او

مهمان مامان

مهمان مامان

مهمان مامان، داستان بلندی است که در پانزده فصل کوتاه روایت می‌شود و وقایع آن یک بازه‌ی زمانی

شما که غریبه نیستید

شما که غریبه نیستید

شما که غریبه نیستید زندگی‌نامه‌ی خودنوشت هوشنگ مرادی کرمانی است. او در این کتاب، به روایت زندگی‌اش از

قصه های مجید

قصه های مجید

من نمی‌دانم کودکان و نوجوانان امروزی چه‌قدر با مجید آشنایند. اما مطمئنم بیشتر کسانی که خاطراتی از دهه‌های

قاشق چای‌خوری

تجدید دیدار با هوشنگ مرادی کرمانی

دستاورد مرادی کرمانی برای ادبیات ما جز جایزه‌های جهانی و موفقیت‌های داخلی، زبانی صیقل‌خورده است که هر روایت پیش‌پا افتاده‌ای را تبدیل به قصه‌ای به یاد ماندنی می‌کند. تسلط نویسنده بر افسانه‌ها و عقاید فولکور که در آثار دیگرش هم پیداست در «قاشق چای‌خوری» هم سرمنشأ داستان‌های قدرتمندی شده که بی هیچ زور اضافه و تصنعی نسل امروز را با قصه‌های دیروز آشنا می‌کند.