وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: هنر می تواند کمک کند

هنر می‌تواند کمک کند

وقتی چشمانتان باز باشد، زیبایی را در همه‌چیز می‌بینید

«هنر می‌تواند کمک کند» در مجموع شامل سی یادداشت کوتاه در باب ارزش نگریستن است. آدامز در هریک از این یادداشت‌ها به یک نقاشی یا عکس از هنرمندانی مانند ادوارد هاپر، ریچارد راتمن، ادوارد رنی، جولیا مارگارت کامرون، آبلاردو مورل، دوروتی لانگ و … پرداخته است. یادداشت‌های او ما را وا می‌دارند که لَختی آرام بگیریم و با مداقه‌ی بیشتری به این تصاویر بنگریم.

هنر می‌تواند کمک کند

وقتی چشمانتان باز باشد، زیبایی را در همه‌چیز می‌بینید

«هنر می‌تواند کمک کند» در مجموع شامل سی یادداشت کوتاه در باب ارزش نگریستن است. آدامز در هریک از این یادداشت‌ها به یک نقاشی یا عکس از هنرمندانی مانند ادوارد هاپر، ریچارد راتمن، ادوارد رنی، جولیا مارگارت کامرون، آبلاردو مورل، دوروتی لانگ و … پرداخته است. یادداشت‌های او ما را وا می‌دارند که لَختی آرام بگیریم و با مداقه‌ی بیشتری به این تصاویر بنگریم.