سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

 

برچسب: همایون کاتوزیان

برگ هایی از خاطرات من

برگ هایی از خاطرات من

همایون کاتوزیان یکی از چهره‌هایی است که هم با بسیاری از چهره‌های فرهنگی و سیاسی ایران در ۶۰ سال اخیر ارتباط داشته است و هم در آثارش که اغلب به زبان انگلیسی نوشته شده است و به زبان فارسی ترجمه شده، نظریه‌ها و دیدگاه‌های تازه‌ای مطرح کرده که در ایران با استقبال رو به رو شده است. 

همایون کاتوزیان

یادداشت‌های پراکنده‌ای از همایون کاتوزیان

«برگ‌هایی از خاطرات من» اثری نیست که بر اعتبار کاتوزیان به عنوان نویسنده و نشر مرکز به عنوان انتشارات چیزی بیافزاید و برعکس نانِ اعتبار نویسنده و ناشر معتبرش را می‌­خورد. کتاب مجموعه­ بیست و هشت یادداشت کوتاه و بلند است. نیمی از یادداشت‌ها پیش از این در جاهای دیگر چاپ شده‌اند، برخی هم بیش از یک بار. توالی زمانی رعایت نشده و حتی همه یادداشت‌ها خاطره هم نیستند. با این حال صراحت در عین ادب نویسنده و اینکه قضاوت مشخصی در خاطراتش دارد که در این دوران بی‌طرفی راویان، غنیمتی است؛ از نکات مثبت کتاب است.

کودتا

کودتا به روایت کاغذ

شصت و شش سال از روز بیست و هشت مردادماه سال ۱۳۳۲ می‌گذرد و همچنان کتاب‌ها و مقالات متعددی در شرح آن‌چه در این روز بر سر ایران، تاریخ آن، دکتر مصدق و نهضت ملی شدن نفت آمد نوشته می‌شود. در رجوع به این روز و کودتای تاریخی اما سراغ چه کتاب‌هایی باید برویم؟ در این مقاله سعی شده است مهم‌ترین کتاب‌هایی که اسناد و خاطراتی دست اول در زمینه کودتای بیست و هشتم مرداد در خود دارند به خواننده معرفی شود.

برگ هایی از خاطرات من

برگ هایی از خاطرات من

همایون کاتوزیان یکی از چهره‌هایی است که هم با بسیاری از چهره‌های فرهنگی و سیاسی ایران در ۶۰ سال اخیر ارتباط داشته است و هم در آثارش که اغلب به زبان انگلیسی نوشته شده است و به زبان فارسی ترجمه شده، نظریه‌ها و دیدگاه‌های تازه‌ای مطرح کرده که در ایران با استقبال رو به رو شده است. 

همایون کاتوزیان

یادداشت‌های پراکنده‌ای از همایون کاتوزیان

«برگ‌هایی از خاطرات من» اثری نیست که بر اعتبار کاتوزیان به عنوان نویسنده و نشر مرکز به عنوان انتشارات چیزی بیافزاید و برعکس نانِ اعتبار نویسنده و ناشر معتبرش را می‌­خورد. کتاب مجموعه­ بیست و هشت یادداشت کوتاه و بلند است. نیمی از یادداشت‌ها پیش از این در جاهای دیگر چاپ شده‌اند، برخی هم بیش از یک بار. توالی زمانی رعایت نشده و حتی همه یادداشت‌ها خاطره هم نیستند. با این حال صراحت در عین ادب نویسنده و اینکه قضاوت مشخصی در خاطراتش دارد که در این دوران بی‌طرفی راویان، غنیمتی است؛ از نکات مثبت کتاب است.

کودتا

کودتا به روایت کاغذ

شصت و شش سال از روز بیست و هشت مردادماه سال ۱۳۳۲ می‌گذرد و همچنان کتاب‌ها و مقالات متعددی در شرح آن‌چه در این روز بر سر ایران، تاریخ آن، دکتر مصدق و نهضت ملی شدن نفت آمد نوشته می‌شود. در رجوع به این روز و کودتای تاریخی اما سراغ چه کتاب‌هایی باید برویم؟ در این مقاله سعی شده است مهم‌ترین کتاب‌هایی که اسناد و خاطراتی دست اول در زمینه کودتای بیست و هشتم مرداد در خود دارند به خواننده معرفی شود.