وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: همایون کاتوزیان

برگ هایی از خاطرات من

همایون کاتوزیان یکی از چهره‌هایی است که هم با بسیاری از چهره‌های فرهنگی و سیاسی ایران در ۶۰ سال اخیر ارتباط داشته است و هم در آثارش که اغلب به زبان انگلیسی نوشته شده است و به زبان فارسی ترجمه شده، نظریه‌ها و دیدگاه‌های تازه‌ای مطرح کرده که در ایران با استقبال رو به رو شده است. 

کاتوزیان

یادداشت‌های پراکنده‌ای از همایون کاتوزیان

«برگ‌هایی از خاطرات من» اثری نیست که بر اعتبار کاتوزیان به عنوان نویسنده و نشر مرکز به عنوان انتشارات چیزی بیافزاید و برعکس نانِ اعتبار نویسنده و ناشر معتبرش را می‌­خورد. کتاب مجموعه­ بیست و هشت یادداشت کوتاه و بلند است. نیمی از یادداشت‌ها پیش از این در جاهای دیگر چاپ شده‌اند، برخی هم بیش از یک بار. توالی زمانی رعایت نشده و حتی همه یادداشت‌ها خاطره هم نیستند. با این حال صراحت در عین ادب نویسنده و اینکه قضاوت مشخصی در خاطراتش دارد که در این دوران بی‌طرفی راویان، غنیمتی است؛ از نکات مثبت کتاب است.

برگ هایی از خاطرات من

همایون کاتوزیان یکی از چهره‌هایی است که هم با بسیاری از چهره‌های فرهنگی و سیاسی ایران در ۶۰ سال اخیر ارتباط داشته است و هم در آثارش که اغلب به زبان انگلیسی نوشته شده است و به زبان فارسی ترجمه شده، نظریه‌ها و دیدگاه‌های تازه‌ای مطرح کرده که در ایران با استقبال رو به رو شده است. 

کاتوزیان

یادداشت‌های پراکنده‌ای از همایون کاتوزیان

«برگ‌هایی از خاطرات من» اثری نیست که بر اعتبار کاتوزیان به عنوان نویسنده و نشر مرکز به عنوان انتشارات چیزی بیافزاید و برعکس نانِ اعتبار نویسنده و ناشر معتبرش را می‌­خورد. کتاب مجموعه­ بیست و هشت یادداشت کوتاه و بلند است. نیمی از یادداشت‌ها پیش از این در جاهای دیگر چاپ شده‌اند، برخی هم بیش از یک بار. توالی زمانی رعایت نشده و حتی همه یادداشت‌ها خاطره هم نیستند. با این حال صراحت در عین ادب نویسنده و اینکه قضاوت مشخصی در خاطراتش دارد که در این دوران بی‌طرفی راویان، غنیمتی است؛ از نکات مثبت کتاب است.