وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: هرس

هرس

زن، مرد، خرمشهر

قصه هرس با رسول شروع می­‌شود، با پسر کوچکش مهزیار، با اوضاع از ریخت افتاده‌­اش،‌ با رنوی زرد اسقاطی‌اش توی جاده‌های سوزان آبادان. اگر کتاب قبلی نسیم مرعشی، پاییز فصل آخر سال است، روایت قصه‌های آشنا و آدم‌های نزدیک به ما بود (مای جوانِ غیر اقلیتِ مرکزنشینِ ابتدای دهه نود شمسی)، از چند صفحه اول هرس مشخص است که روایتی دیگر، از جغرافیا و تاریخ دیگری روی میز است: روایتی از خوزستان، خرمشهر، دوره جنگ ایران و عراق.

هرس

مادر نخل‌های سوخته

هرس داستان زندگی آدم ها در وحشت و حیرانی جنگ و پس از جنگ است. داستان چند خانواده و چند نسل که با آغاز جنگ از زندگی عادی خود خارج شده و زیر آسیب های آن دست و پا می زنند ولی رهایی نمی یابند.
این بخشی از متنی است که دینا هادی‌پور درمورد رمان «هرس» نسیم مرعشی نوشته است و با آن در مسابقه نقد کتاب وینش شرکت کرده است. نقدی که در مسابقه عنوان پنجم را کسب کرده است. انتخاب تیتر نوشته از وینش است.

هرس

زن، مرد، خرمشهر

قصه هرس با رسول شروع می­‌شود، با پسر کوچکش مهزیار، با اوضاع از ریخت افتاده‌­اش،‌ با رنوی زرد اسقاطی‌اش توی جاده‌های سوزان آبادان. اگر کتاب قبلی نسیم مرعشی، پاییز فصل آخر سال است، روایت قصه‌های آشنا و آدم‌های نزدیک به ما بود (مای جوانِ غیر اقلیتِ مرکزنشینِ ابتدای دهه نود شمسی)، از چند صفحه اول هرس مشخص است که روایتی دیگر، از جغرافیا و تاریخ دیگری روی میز است: روایتی از خوزستان، خرمشهر، دوره جنگ ایران و عراق.

هرس

مادر نخل‌های سوخته

هرس داستان زندگی آدم ها در وحشت و حیرانی جنگ و پس از جنگ است. داستان چند خانواده و چند نسل که با آغاز جنگ از زندگی عادی خود خارج شده و زیر آسیب های آن دست و پا می زنند ولی رهایی نمی یابند.
این بخشی از متنی است که دینا هادی‌پور درمورد رمان «هرس» نسیم مرعشی نوشته است و با آن در مسابقه نقد کتاب وینش شرکت کرده است. نقدی که در مسابقه عنوان پنجم را کسب کرده است. انتخاب تیتر نوشته از وینش است.