سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: هدا نژادحسینیان

دندان سیمی‌ها هم می‌خندند

دندان سیمی‌ها هم می‌خندند

لبخندها، روایت واقعی و مستند از زندگی رینا تلگمایر داستان‌نویس و تصویرگر کتاب است. او تقریباً موبه‌مو اتفاقاتی را که درباره‌ی دندانش می‌افتد، برای ما با تصویر بازگو می‌کند. رینا از روزی می‌گوید که قبل از به زمین خوردنش مجبور می‌شود برای ارتودنسی به دندان‌پزشکی برود، اما خبر ندارد که چند روز بعد باید به خاطر شکستن دندان قید ارتودنسی را بزند و وارد مرحله‌ای شود که شب و روز به خاطر دردش خواب به چشمانش نیاید.

دندان سیمی‌ها هم می‌خندند

دندان سیمی‌ها هم می‌خندند

لبخندها، روایت واقعی و مستند از زندگی رینا تلگمایر داستان‌نویس و تصویرگر کتاب است. او تقریباً موبه‌مو اتفاقاتی را که درباره‌ی دندانش می‌افتد، برای ما با تصویر بازگو می‌کند. رینا از روزی می‌گوید که قبل از به زمین خوردنش مجبور می‌شود برای ارتودنسی به دندان‌پزشکی برود، اما خبر ندارد که چند روز بعد باید به خاطر شکستن دندان قید ارتودنسی را بزند و وارد مرحله‌ای شود که شب و روز به خاطر دردش خواب به چشمانش نیاید.