سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: هاینریش بل

هاینریش بل

هاینریش بل، حامی مردم ساده

هاینریش بل از موفق‌ترین نویسندگان ادبیات آلمانی است. اما این موفقیت شگفت‌انگیز -که پرده آهنین را نیز درید، چگونه به دست آمد؟ آثار او به خاطر وجه انتقادی نسبت به نظام مستقر در آلمان [غربی] در آن سمت پرده آهنین در کشورهای کمونیستی هم اجازه پخش داشت. والتر هینک در این مقاله کوتاه (که در مجله زمان با ترجمه کامران جمالی به فارسی منتشر شده) معتقد است گرایش قشر وسیع خواننده به سوی بل تنها از آن جهت نیست که قدرتمندان صحنه سیاست، اقتصاد و وسایل ارتباط جمعی را به سبب استعمال قدرت تا به این حد عریان توصیف می‌کند. بلکه بیشتر به خاطر آن‌ست که قلبش همیشه در موضع صحیح است، به خاطر آن‌ست که قلبش همیشه برای مغبون‌شدگان می‌تپد.

5 کتاب از هاینریش بل

هاینریش بل از معروف‌ترین نویسندگان آلمان است که آثار بسیاری خلق کرده و برنده جایزه نوبل شده است. کتاب‌های او از آثار ارزشمند و خواندنی دنیای ادبیات به حساب می‌آیند.

و حتی یک کلمه هم نگفت

و حتی یک کلمه هم نگفت

این رمان از 4 آوریل 1954 به صورت پاورقی در روزنامه فرانکفورتر آگماینه منتشر می‌‌شد و به سبب

عقاید یک دلقک

عقاید یک دلقک

«هانس اِشنیر» دلقکی است که در کتاب عقاید یک دلقک نماد گروهی از انسان‌هاست که نمی‌‌‌‌خواهند علیه عقاید

سیمای زنی در میان جمع

سیمای زنی در میان جمع

بهترین کتاب بل از نظر آکادمی نوبل، معروف‌ترین آن نیست اما از نظر معروف‌ترین جایزه جهان، کتاب سیمای

قطار به موقع رسید

قطار به موقع رسید

رمان قطار به موقع رسید، داستان سربازی آلمانی 24 ساله‌ای به اسم آندریاس را روایت می‌کند که با

صلیب بدون عشق دام سوراخ

افتادن در دام سوراخ خمیازه‌کش تهی بودن

گاهی‌اوقات خواندن کتابی که دوست داریم از آن سردربیاوریم تبدیل به عذابی سخت می‌شود. جملات پیچیده و نامفهوم هستند. به‌ویژه در مورد آثاری که از زبان دیگری ترجمه شده‌اند همیشه با این پرسش روبه‌رو می‌شویم که این نامفهومی و پیچیدگی چقدر مربط به اصل نوشته است و چقدر در فرآیند ترجمه صورت گرفته؟

هاینریش بل

هاینریش بل، حامی مردم ساده

هاینریش بل از موفق‌ترین نویسندگان ادبیات آلمانی است. اما این موفقیت شگفت‌انگیز -که پرده آهنین را نیز درید، چگونه به دست آمد؟ آثار او به خاطر وجه انتقادی نسبت به نظام مستقر در آلمان [غربی] در آن سمت پرده آهنین در کشورهای کمونیستی هم اجازه پخش داشت. والتر هینک در این مقاله کوتاه (که در مجله زمان با ترجمه کامران جمالی به فارسی منتشر شده) معتقد است گرایش قشر وسیع خواننده به سوی بل تنها از آن جهت نیست که قدرتمندان صحنه سیاست، اقتصاد و وسایل ارتباط جمعی را به سبب استعمال قدرت تا به این حد عریان توصیف می‌کند. بلکه بیشتر به خاطر آن‌ست که قلبش همیشه در موضع صحیح است، به خاطر آن‌ست که قلبش همیشه برای مغبون‌شدگان می‌تپد.

5 کتاب از هاینریش بل

هاینریش بل از معروف‌ترین نویسندگان آلمان است که آثار بسیاری خلق کرده و برنده جایزه نوبل شده است. کتاب‌های او از آثار ارزشمند و خواندنی دنیای ادبیات به حساب می‌آیند.

و حتی یک کلمه هم نگفت

و حتی یک کلمه هم نگفت

این رمان از 4 آوریل 1954 به صورت پاورقی در روزنامه فرانکفورتر آگماینه منتشر می‌‌شد و به سبب

عقاید یک دلقک

عقاید یک دلقک

«هانس اِشنیر» دلقکی است که در کتاب عقاید یک دلقک نماد گروهی از انسان‌هاست که نمی‌‌‌‌خواهند علیه عقاید

سیمای زنی در میان جمع

سیمای زنی در میان جمع

بهترین کتاب بل از نظر آکادمی نوبل، معروف‌ترین آن نیست اما از نظر معروف‌ترین جایزه جهان، کتاب سیمای

قطار به موقع رسید

قطار به موقع رسید

رمان قطار به موقع رسید، داستان سربازی آلمانی 24 ساله‌ای به اسم آندریاس را روایت می‌کند که با

صلیب بدون عشق دام سوراخ

افتادن در دام سوراخ خمیازه‌کش تهی بودن

گاهی‌اوقات خواندن کتابی که دوست داریم از آن سردربیاوریم تبدیل به عذابی سخت می‌شود. جملات پیچیده و نامفهوم هستند. به‌ویژه در مورد آثاری که از زبان دیگری ترجمه شده‌اند همیشه با این پرسش روبه‌رو می‌شویم که این نامفهومی و پیچیدگی چقدر مربط به اصل نوشته است و چقدر در فرآیند ترجمه صورت گرفته؟