وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: هارولد و مدادرنگی بنفش

هارولد و مداد بنفش

خیال‌های بنفش

دنیای خیال‌انگیز هارولد، درست مثل یک خواب است. خوابی پر از ماجرا که به راحتی می‌شود همه‌چیز را در کنار هم در آن تجربه کرد، هرچند که هارولد چون خوابش نبرده به نقاشی‌کردن روی آورده، اما انگار این عمل او، مقدمه‌ای برای خوابی خیال‌انگیز و بنفش است.

هارولد و مداد بنفش

خیال‌های بنفش

دنیای خیال‌انگیز هارولد، درست مثل یک خواب است. خوابی پر از ماجرا که به راحتی می‌شود همه‌چیز را در کنار هم در آن تجربه کرد، هرچند که هارولد چون خوابش نبرده به نقاشی‌کردن روی آورده، اما انگار این عمل او، مقدمه‌ای برای خوابی خیال‌انگیز و بنفش است.