سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: نیکولاس کریستاکیس

موبایل کریسمس-minشادی آرزوی دیرین

شادی، آرزوی دیرین

دوباره ماه دسامبر آمد و زمان جشن‌ها رسید. ما هم مثل هر سال در وینش در تدارک سال نو میلادی هستیم. جشن‌های ابتدای سال میلادی جشن‌های مهم و مورد احترام در تقویم مسیحیان است که هر ساله در اوایل ژانویه برگزار می‌شوند. این مناسبت‌ها در سراسر جهان توسط میلیون‌ها نفر جشن گرفته می‌شوند و نمادهای خاص و فرهنگی دارند. در این پرونده قصد داریم به شادی در این جشن‌ها اشاره کنیم و نشان دهیم که شادی در غنای زندگی جمعی و فردی چقدر دیده می‌شود.

نقشه‌ی کلان در جهان کنونی چگونه می‌توان از خوش‌بینی به آینده‌ی نوع بشر سخن گفت

در جهان کنونی چگونه می‌توان از خوش‌بینی به آینده نوع بشر سخن گفت؟

یک دانشمند چطور می‌تواند به واشنگتن، به رسانه‌های اجتماعی و صحنه‌ی بین‌المللی کنونی نگاه کند و بگوید اوضاع خوبه؟ در حالی که لیبرال‌ها و محافظه‌کارها در واشنگتن دی‌سی و در دانشگاه‌ها گلوی یکدیگر را می‌جوند، به نظر می‌رسد که تار و پود بافت اجتماعی آمریکا دارد از هم می‌گسلد. استاد دانشگاه ییل نیکولاس کریستاکیس در این اوضاع کتابی نوشته است چون نوش‌دارویی برای این اوضاع:  نقشه‌ی کلان: منشاء‌های تکاملی یک جامعه‌ی خوب. نگاهی خوش‌بینانه برای روزگاری که جای اندکی برای خوش‌بینی باقی می‌گذارد. آن‌چه می‌خوانید مصاحبه‌ی دیوید ماسیتو، معاون سردبیر مجله‌ی آمریکایی یو اس تودِی USA TODAY ، با کریستاکیس است:

موبایل کریسمس-minشادی آرزوی دیرین

شادی، آرزوی دیرین

دوباره ماه دسامبر آمد و زمان جشن‌ها رسید. ما هم مثل هر سال در وینش در تدارک سال نو میلادی هستیم. جشن‌های ابتدای سال میلادی جشن‌های مهم و مورد احترام در تقویم مسیحیان است که هر ساله در اوایل ژانویه برگزار می‌شوند. این مناسبت‌ها در سراسر جهان توسط میلیون‌ها نفر جشن گرفته می‌شوند و نمادهای خاص و فرهنگی دارند. در این پرونده قصد داریم به شادی در این جشن‌ها اشاره کنیم و نشان دهیم که شادی در غنای زندگی جمعی و فردی چقدر دیده می‌شود.

نقشه‌ی کلان در جهان کنونی چگونه می‌توان از خوش‌بینی به آینده‌ی نوع بشر سخن گفت

در جهان کنونی چگونه می‌توان از خوش‌بینی به آینده نوع بشر سخن گفت؟

یک دانشمند چطور می‌تواند به واشنگتن، به رسانه‌های اجتماعی و صحنه‌ی بین‌المللی کنونی نگاه کند و بگوید اوضاع خوبه؟ در حالی که لیبرال‌ها و محافظه‌کارها در واشنگتن دی‌سی و در دانشگاه‌ها گلوی یکدیگر را می‌جوند، به نظر می‌رسد که تار و پود بافت اجتماعی آمریکا دارد از هم می‌گسلد. استاد دانشگاه ییل نیکولاس کریستاکیس در این اوضاع کتابی نوشته است چون نوش‌دارویی برای این اوضاع:  نقشه‌ی کلان: منشاء‌های تکاملی یک جامعه‌ی خوب. نگاهی خوش‌بینانه برای روزگاری که جای اندکی برای خوش‌بینی باقی می‌گذارد. آن‌چه می‌خوانید مصاحبه‌ی دیوید ماسیتو، معاون سردبیر مجله‌ی آمریکایی یو اس تودِی USA TODAY ، با کریستاکیس است: