سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: نیچه

فیلسوفِ شاعر

نیچه: فیلسوفِ شاعر

حتی اگر اهل مطالعه‌ی فلسفه هم نباشید نامِ نیچه، این فیلسوفِ شاعر مسلک را شنیده‌اید و احتمالاً گزین‌گویه‌هایی از او خوانده‌اید: «خدا مُرده ‌است»، «آنچه مرا نکُشد، نیرومندترم می‌سازد»، «به سراغِ زنان می‌روی؟ تازیانه را فراموش مکن» و دیگر جملاتِ تندی که اگر بدونِ تفکرِ نقاد و بی‌محابا قضاوت شوند، کژفهمی‌هایی به بار می‌آورند.  برای شناخت نیچه از کجا شروع کنیم؟ چه بخوانیم؟

قدم نهادن در راهِ آفریننده

سال‌ها پیش وقتی برای اولین بار رمانِ وقتی نیچه گریست نوشته‌ی روان‌شناس آمریکایی اِروین یالوم را خواندم، شیفته‌ی شخصیت نیچه‌ای شدم که یالوم با چیر‌ه‌دستی تصویر کرده است. هیجان‌زده مشهورترین کتاب نیچه چنین گفت زرتشت را خریدم و شروع به مطالعه کردم. نخستین تجربه‌ام مأیوس کننده بود. خطِ داستان را گم کردم و آورده‌ی چندانی نصیبم نشد. از درِ سماجت وارد شدم و شروع به تحقیق در این باب کردم که چگونه نیچه را بفهمم. آیا به دانشِ تخصصی فلسفه نیاز داشتم یا راه ساده‌تری هم می‌شد جُست؟

شناخت نیچه

5 کتاب برای شناخت نیچه

هر آنچه که برای شناخت نیچه لازم دارید را در این مقاله و با کمک پنج کتاب، در اختیارتان خواهیم گذاشت.

فیلسوفِ شاعر

نیچه: فیلسوفِ شاعر

حتی اگر اهل مطالعه‌ی فلسفه هم نباشید نامِ نیچه، این فیلسوفِ شاعر مسلک را شنیده‌اید و احتمالاً گزین‌گویه‌هایی از او خوانده‌اید: «خدا مُرده ‌است»، «آنچه مرا نکُشد، نیرومندترم می‌سازد»، «به سراغِ زنان می‌روی؟ تازیانه را فراموش مکن» و دیگر جملاتِ تندی که اگر بدونِ تفکرِ نقاد و بی‌محابا قضاوت شوند، کژفهمی‌هایی به بار می‌آورند.  برای شناخت نیچه از کجا شروع کنیم؟ چه بخوانیم؟

قدم نهادن در راهِ آفریننده

سال‌ها پیش وقتی برای اولین بار رمانِ وقتی نیچه گریست نوشته‌ی روان‌شناس آمریکایی اِروین یالوم را خواندم، شیفته‌ی شخصیت نیچه‌ای شدم که یالوم با چیر‌ه‌دستی تصویر کرده است. هیجان‌زده مشهورترین کتاب نیچه چنین گفت زرتشت را خریدم و شروع به مطالعه کردم. نخستین تجربه‌ام مأیوس کننده بود. خطِ داستان را گم کردم و آورده‌ی چندانی نصیبم نشد. از درِ سماجت وارد شدم و شروع به تحقیق در این باب کردم که چگونه نیچه را بفهمم. آیا به دانشِ تخصصی فلسفه نیاز داشتم یا راه ساده‌تری هم می‌شد جُست؟

شناخت نیچه

5 کتاب برای شناخت نیچه

هر آنچه که برای شناخت نیچه لازم دارید را در این مقاله و با کمک پنج کتاب، در اختیارتان خواهیم گذاشت.