سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: نیما یوشیج

آی آدم‌ها نیما یوشیج

چرا «آی آدم‌ها»ی نیما دلهره‌آور است؟

نیما شاعر محبوب من است. ستایشش می‌کنم و در شبانه‌هایم گاه ‌و بیگاه شعرهای اوست که در ذهنم تداعی می‌شود. خصوصا فصل‌های سرد که آدمی را می‌برد به تجربه‌های متلاطم و مرگ‌اندود. اما هر وقت می‌خواهم سراغ تنها مجموعه شعری که از او در کتابخانه‌ام دارم بروم، یکی از شعرهایش را نخوانده رد می‌کنم: «آی آدم‌ها». نه اینکه زیبایی آن را درنیابم و از شگفتی آن درنمانم؛ بیشتر به دلیل آن نفوذ و کیفیتی است که این شعر بر احوالات درونی‌ام دارد: «آی آدم‌ها»ی نیما دلهره‌آور است.

ژانر وحشت ترسناک

هان ای شب شوم وحشت‌انگیز!

چرا برخی افراد دوست دارند بترسند؟ این میل سیری‌ناپذیر تماشا و خواندن آثار ترسناک از کجا می‌آید؟ جواب‌های متنوعی را می‌توان برای چنین سوالی تصور کرد، اما قریب به یقین اکثر جواب‌ها به کیفیت روان انسان برمی‌گردد: «لذت و بقا». اما اگر بخواهیم منحصرا در دنیای داستان به دنبال چرایی آن بگردیم، پاسخ ساده و شناخته‌شده است؛ اینکه وحشت به عنوان محرکی عالی برای پیشبرد داستان و همراه کردن مخاطب عمل می‌کند.

زمستان

زمستان

مهدی اخوان ثالث یکی از مهمترین پیروان شعر نیمایوشیج است که برخی از منتقدان شعر او را شعر

نیما یوشیج

سر به سر شعر نیما

بریده‌هایی از یک شعر نیما یوشیج را انتخاب کرده‌ایم. نسخه چاپی ما مشکلاتی دارد که اگر آن را رفع کنید، جایزه خواهید گرفت. فرصت کردید، متن کامل این شعر را هم بخوانید.

هفت کتاب بهاری برای کودکان

هفت کتاب بهاری برای کودکان

در فرهنگ ما توجه به فصل‌ها و همین‌طور سنت‌های ایرانی مانند عید نوروز از اهمیت زیادی برخوردار است و این در ادبیات ما هم انعکاس دارد. بهار در ادبیات کودک و نوجوان هم جایگاه ویژه‌ای دارد. کودکان به عوض شدن فصل‌ها حساس هستند و تغییرات طبیعت برایشان جالب است. با نزدیک شدن بهار، هفت کتاب با حال و هوای اولین فصل سال و عید نوروز برای کودکان معرفی می‌کنیم، آثاری که می‌توان گفت برای کودکان خلاقانه و سرگرم‌کننده هستند. اگر جای خالی کتابی با موضوع بهار را در بین این کتاب‌ها خالی می‌بینید حتماً نظرتان را بگویید.

نیما پیرمرد چشم ما بود

پیرمرد چشم ما بود

آن‌چه جلال آل احمد درباره نیما نوشت و عنوان آن «پیرمرد چشم ما بود» به جمله معروفی در زبان فارسی تبدیل شده، از بهترین نمونه‌های جستار در زبان فارسی است. این مقاله در دی ماه 1340 در مجله آرش ویژه‌نامه نیما یوشیج چاپ شده است. نقل بخش‌های کوتاه و مقطع از این جستار در کتاب‌های درسی مدارس باعث شد برای خیلی از جوان‌های امروز این مقاله در ذهن‌هاشان ثبت شود. نثر عصبی و جملات کوتاه و کارآی جلال در این مقاله به خوبی نمودار است.

کتاب امروز سالها پیش در نشریات شعر نو

پیچیدن در شعر نو و در فن او

احمد سمیعی در شماره پنج نشریه «کتاب امروز» در بهار سال 1353 به بهانه انتشار کتاب «شعر نو از آغاز تا امروز» (۱۳۰۰-۱۳۰۱)، انتخاب و مقدمه و تفسیر از محمد حقوقی، شرکت سهامی کتابهای جیبی، ۱۳۵۱، مطلبی با عنوان «پیچیدن در شعر نو و در فن او» نوشته است که واکاوی موثری در باب شعریت شعر نو و مقایسه آن با شعر کهن است. مطالعه این مقاله برای آن‌ها به صورت تئوریک به شعر و شعریت علاقمندند توصیه می‌شود.

آی آدم‌ها نیما یوشیج

چرا «آی آدم‌ها»ی نیما دلهره‌آور است؟

نیما شاعر محبوب من است. ستایشش می‌کنم و در شبانه‌هایم گاه ‌و بیگاه شعرهای اوست که در ذهنم تداعی می‌شود. خصوصا فصل‌های سرد که آدمی را می‌برد به تجربه‌های متلاطم و مرگ‌اندود. اما هر وقت می‌خواهم سراغ تنها مجموعه شعری که از او در کتابخانه‌ام دارم بروم، یکی از شعرهایش را نخوانده رد می‌کنم: «آی آدم‌ها». نه اینکه زیبایی آن را درنیابم و از شگفتی آن درنمانم؛ بیشتر به دلیل آن نفوذ و کیفیتی است که این شعر بر احوالات درونی‌ام دارد: «آی آدم‌ها»ی نیما دلهره‌آور است.

ژانر وحشت ترسناک

هان ای شب شوم وحشت‌انگیز!

چرا برخی افراد دوست دارند بترسند؟ این میل سیری‌ناپذیر تماشا و خواندن آثار ترسناک از کجا می‌آید؟ جواب‌های متنوعی را می‌توان برای چنین سوالی تصور کرد، اما قریب به یقین اکثر جواب‌ها به کیفیت روان انسان برمی‌گردد: «لذت و بقا». اما اگر بخواهیم منحصرا در دنیای داستان به دنبال چرایی آن بگردیم، پاسخ ساده و شناخته‌شده است؛ اینکه وحشت به عنوان محرکی عالی برای پیشبرد داستان و همراه کردن مخاطب عمل می‌کند.

زمستان

زمستان

مهدی اخوان ثالث یکی از مهمترین پیروان شعر نیمایوشیج است که برخی از منتقدان شعر او را شعر

نیما یوشیج

سر به سر شعر نیما

بریده‌هایی از یک شعر نیما یوشیج را انتخاب کرده‌ایم. نسخه چاپی ما مشکلاتی دارد که اگر آن را رفع کنید، جایزه خواهید گرفت. فرصت کردید، متن کامل این شعر را هم بخوانید.

هفت کتاب بهاری برای کودکان

هفت کتاب بهاری برای کودکان

در فرهنگ ما توجه به فصل‌ها و همین‌طور سنت‌های ایرانی مانند عید نوروز از اهمیت زیادی برخوردار است و این در ادبیات ما هم انعکاس دارد. بهار در ادبیات کودک و نوجوان هم جایگاه ویژه‌ای دارد. کودکان به عوض شدن فصل‌ها حساس هستند و تغییرات طبیعت برایشان جالب است. با نزدیک شدن بهار، هفت کتاب با حال و هوای اولین فصل سال و عید نوروز برای کودکان معرفی می‌کنیم، آثاری که می‌توان گفت برای کودکان خلاقانه و سرگرم‌کننده هستند. اگر جای خالی کتابی با موضوع بهار را در بین این کتاب‌ها خالی می‌بینید حتماً نظرتان را بگویید.

نیما پیرمرد چشم ما بود

پیرمرد چشم ما بود

آن‌چه جلال آل احمد درباره نیما نوشت و عنوان آن «پیرمرد چشم ما بود» به جمله معروفی در زبان فارسی تبدیل شده، از بهترین نمونه‌های جستار در زبان فارسی است. این مقاله در دی ماه 1340 در مجله آرش ویژه‌نامه نیما یوشیج چاپ شده است. نقل بخش‌های کوتاه و مقطع از این جستار در کتاب‌های درسی مدارس باعث شد برای خیلی از جوان‌های امروز این مقاله در ذهن‌هاشان ثبت شود. نثر عصبی و جملات کوتاه و کارآی جلال در این مقاله به خوبی نمودار است.

کتاب امروز سالها پیش در نشریات شعر نو

پیچیدن در شعر نو و در فن او

احمد سمیعی در شماره پنج نشریه «کتاب امروز» در بهار سال 1353 به بهانه انتشار کتاب «شعر نو از آغاز تا امروز» (۱۳۰۰-۱۳۰۱)، انتخاب و مقدمه و تفسیر از محمد حقوقی، شرکت سهامی کتابهای جیبی، ۱۳۵۱، مطلبی با عنوان «پیچیدن در شعر نو و در فن او» نوشته است که واکاوی موثری در باب شعریت شعر نو و مقایسه آن با شعر کهن است. مطالعه این مقاله برای آن‌ها به صورت تئوریک به شعر و شعریت علاقمندند توصیه می‌شود.