وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: نویسندگان وینش

ده داستان فارسی انتخابی تحریریه وینش

در پویش «صدسال شمسی، ده داستان فارسی» از گروهی از اهالی ادبیات و مخاطبان وینش خواستیم که ده داستان فارسی مورد علاقه خود را انتخاب کنند. اینک نویسندگان تحریریه وینش نیز ده داستان فارسی برگزیده خود را انتخاب کرده‌اند.

ده داستان فارسی انتخابی تحریریه وینش

در پویش «صدسال شمسی، ده داستان فارسی» از گروهی از اهالی ادبیات و مخاطبان وینش خواستیم که ده داستان فارسی مورد علاقه خود را انتخاب کنند. اینک نویسندگان تحریریه وینش نیز ده داستان فارسی برگزیده خود را انتخاب کرده‌اند.