سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: نویسنده روس

5 کتاب از تولستوی

تولستوی بی‌شک یکی از بزرگترین نویسندگان جهان است و آثار او هنوز در رده معروفترین و ماندگارترین کتاب‌های دنیای ادبیات قرار دارند. این‌جا با 5 کتاب از آثار او که هرکدام از جهتی حائز اهمیت هستند آشنا می‌شویم.

5 کتاب از تولستوی

تولستوی بی‌شک یکی از بزرگترین نویسندگان جهان است و آثار او هنوز در رده معروفترین و ماندگارترین کتاب‌های دنیای ادبیات قرار دارند. این‌جا با 5 کتاب از آثار او که هرکدام از جهتی حائز اهمیت هستند آشنا می‌شویم.