سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: نویسنده در سایه

اندرو کرافتز سایه نویس سایه‌نویسی

سایه‌نویسی؛ نوشتن کتاب به اسم یک نفر دیگر

شاید پیش آمده باشد که نام یک بازیگر، سیاستمدار، یا ورزشکار را به عنوان نویسنده خودزندگی‌نامه‌شان دیده باشیم و با حیرت از خود سوال کرده باشیم آیا نویسندگی حرفه‌ای هم واقعاً یکی از توانایی‌های این فرد است؟ حقیقت این است که نه، نیست. در پس نام‌های معروفی که به عنوان نویسنده روی جلد یک کتاب آمده، شخصی بی‌نام و نشان پنهان است. بسیاری از ما هم با دیدن فیلم سایه‌نویس (2010) رومن پولانسکی با چنین شغلی در صنعت نشر آشنا شده‌ایم. رابرت مک‌کرام، در این مقاله گاردین که در سال 2014 منتشر شده به بررسی این حرفه می‌پردازد و اندرو کرافتز یکی از موفق‌ترین سایه‌نویسان را معرفی می‌کند.

اندرو کرافتز سایه نویس سایه‌نویسی

سایه‌نویسی؛ نوشتن کتاب به اسم یک نفر دیگر

شاید پیش آمده باشد که نام یک بازیگر، سیاستمدار، یا ورزشکار را به عنوان نویسنده خودزندگی‌نامه‌شان دیده باشیم و با حیرت از خود سوال کرده باشیم آیا نویسندگی حرفه‌ای هم واقعاً یکی از توانایی‌های این فرد است؟ حقیقت این است که نه، نیست. در پس نام‌های معروفی که به عنوان نویسنده روی جلد یک کتاب آمده، شخصی بی‌نام و نشان پنهان است. بسیاری از ما هم با دیدن فیلم سایه‌نویس (2010) رومن پولانسکی با چنین شغلی در صنعت نشر آشنا شده‌ایم. رابرت مک‌کرام، در این مقاله گاردین که در سال 2014 منتشر شده به بررسی این حرفه می‌پردازد و اندرو کرافتز یکی از موفق‌ترین سایه‌نویسان را معرفی می‌کند.